18/8 SSI chốt quyền nhận cổ tức 10% bằng cổ phiếu

Ngày giao dịch không hưởng quyền là vào ngày 14/8/2015. Dự kiến, trong đợt này, CTCP Chứng khoán Sài gòn sẽ phát hành thêm 42,7 triệu cổ phiếu. Vốn điều lệ của SSI dự kiến sẽ tăng lên hơn 4.700 tỷ đồng.

CTCP Chứng khoán Sài gòn (mã SSI – HOSE) vừa thông báo cụ thể về thời gian phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu.

Theo đó, SSI sẽ thực hiện trả cổ tức còn lại năm 2014 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10% như đã thông báo trước đó tại ĐHĐCĐ thường niên 2015.

Với hơn 427,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến SSI sẽ phát hành thêm 42,7 triệu cổ phiếu trong đợt này. Vốn điều lệ của SSI sau phát hành sẽ tăng từ 4.273 tỷ đồng lên hơn 4.700 tỷ đồng.

Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 14/8/2015. Ngày đăng ký cuối cùng vào 18/8/2015.

Trước đó, SSI đã thực hiện chia cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 20% cho các cổ đông.

Mới đây, SSI đã công bố kết quả kinh doanh sáu tháng đầu năm 2015. Lợi nhuận riêng quý II tăng gấp rưỡi cùng kỳ, đạt 449 tỷ đồng. Quý này, công ty đã ghi nhận đáng kể khoản hoàn nhập hơn 231,9 tỷ đồng chi phí dự phòng chứng khoán. Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 679,5 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ và hoàn thành 66,5% kế hoạch đề ra

Xem thêm SSI (mẹ): 6 tháng lãi trước thuế 679 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ

Diễn biến giá cổ phiếu SSI một tháng trở lại đây

Diễn biến giá cổ phiếu SSI một tháng trở lại đây

Leave a Reply

Your email address will not be published.