19 nghìn tỷ là doanh thu chỉ trong 6 tháng đầu của FPT

Kết thúc 6 tháng đầu năm, tập đoàn FPT ghi nhận doanh thu hợp nhất 19.328 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế (LNTT) đạt 1.350 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 881 tỷ đồng.

6 tháng đầu năm, FPT vượt mức doanh thu 19 ngàn tỷ đồng

Khối Công nghệ, gồm ba mảng là Phát triển phần mềm, Tích hợp hệ thống và Dịch vụ CNTT của FPT đạt doanh thu 3.460 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ.

Riêng khối Phân phối – Bán lẻ các sản phẩm công nghệ của tập đoàn đạt doanh thu và LNTT tăng ấn tượng 32% và 44%, tương ứng đạt 12.995 tỷ đồng và 371 tỷ đồng. Trong đó, riêng mảng bán lẻ ghi nhận LNTT 71 tỷ đồng, tăng 315% so với cùng kỳ năm 2014.

Đại diện FPT cho biết, sau 6 tháng đầu năm, mảng dịch vụ viễn thông đã hoàn thành kế hoạch quang hóa cho các thuê bao tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, với doanh thu tăng trưởng 28% so với cùng kỳ năm 2014.

Tính chung, khối Viễn thông gồm hai mảng kinh doanh là dịch vụ viễn thông và nội dung số đạt doanh thu 2,521 tỷ đồng.

Toàn cầu hóa, một trong những định hướng quan trọng để đẩy mạnh tăng trưởng của tập đoàn trong tương lai, tiếp tục thu được kết quả khả quan với doanh thu 6 tháng đầu năm tăng 44% so với cùng kỳ, đạt 2.118 tỷ đồng, tương đương 98 triệu USD. Trong đó, tất cả các thị trường đều tăng trưởng tốt.

Leave a Reply

Your email address will not be published.