2.554 tỷ đồng nguồn lợi khủng mà ngân hàng quân đội đạt được năm nay

Công ty chứng khoán Ngân hàng BIDV (BSC) vừa công bố báo cáo cập nhật tình hình doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Quân đội (MB – MBB).

BSC dự báo, trong năm 2015 huy động vốn của ngân hàng MB sẽ tăng trưởng 10,54% và đạt CAGR 2014-2019 đạt 11,97%. Tốc độ tăng trưởng huy động vốn được dự báo chậm lại, do cơ cấu tiền gửi của MBB chủ yếu là đối tượng khách hàng tổ chức kinh tế, là đối tượng có nhu cầu vốn lớn hơn, nguồn tiền nhàn rỗi ít hơn khi nền kinh tế phục hồi.

Tăng trưởng cho vay dự báo đạt 15,39% trong năm 2015 và CAGR 2014-2019 đạt 15,76%. BSC cho biết dự báo của công ty dựa trên việc kinh tế hồi phục thúc đẩy nhu cầu vay vốn tăng lên, đặc biệt tại khu vực khách hàng bán lẻ; Chiến lược tăng tỷ trọng hoạt động kinh doanh tại miền Nam và miền Trung trong 2 năm vừa qua chưa có hiệu quả khi tỷ trọng chỉ giữ ở mức 14% và 3%. Với việc khánh thành sở giao dịch tại TPHCM trong năm 2014, BSC tin khu vực này sẽ bắt đầu đóng góp lợi nhuận với tỷ trọng lớn từ năm2015. MBB cũng đặt ra mục tiêu là hoạt động tại miền Nam chiếm 30% hoạt động kinh doanh trong năm 2015.

Bên cạnh đó, hoạt động cho vay liên ngân hàng không còn tích cực. Kênh đầu tư trái phiếu bị thắt chặt theo quy định tại thông tư 36. Điều này sẽ thúc đẩy MBB đẩy mạnh hoạt động cho vay khách hàng.

Thêm nữa, tỷ lệ cấp tín dụng trên huy động (LDR) còn thấp hơn nhiều so với trần cho phép (90%) giúp MBB có nhiều room để mở rộng khả năng cho vay trong thời gian tới.

Về đầu tư trái phiếu nợ, với khẩu vị rủi ro của MBB, BSC cho rằng ngân hàng sẽ tiếp tục đầu tư tỷ trọng lớn vào chứng khoán nợ, tăng trung bình 11,88% từ 2014-2019. Tốc độ tăng trưởng đầu tư vào chứng khoán nợ giảm do (1) quy định giới hạn tỷ trọng đầu tư trái phiếu Chính phủ của NHNN và (2)khoản đầu tư trái phiếu sẽ kém hấp dẫn khi mặt bằng lãi suất tăng.

Về lãi suất, cho rằng mặt bằng lãi suất sẽ tiếp tục duy trì ở mức thấp trong năm 2015 và 2016, từ năm 2017, mặt bằng lãi suất sẽ nhích dần lên. Ở mức độ thận trọng, công ty này dự báo trung bình lãi suất huy động 2015 của MBB sẽ giảm tiếp 0,55%, trung bình lãi suất cho vay 2015 giảm 0,6%.

Dự báo NIM tiếp tục duy trì ở mức cao, tuy nhiên NIM có thể giảm. Với cơ sở khách hàng truyền thống cho cả hoạt động; Huy động và Cho vay từ các đơn vị và cá nhân thuộc Bộ Quốc Phòng, BSC tin tỷ lệ MBB sẽ tiếp tục duy trì được tỷ lệ NIM cao so với toàn ngành. Tuy nhiên, BSC cũng lưu ý, trong dài hạn, tỷ lệ NIM của MBB có thể giảm khi khoản đầu tư trái phiếu lãi suất cao đáo hạn.

Thu nhập thuần từ lãi dự báo tăng 5,46% trong năm 2015 và tăng trung bình 1,85% từ năm 2014-2019. Dự báo của BSC dựa trên tăng trưởng tín dụng và giả định về diễn biến lãi suất như đã trình bày ở trên.

Thu nhập ngoài lãi được dự báo tăng trưởng 11,62% từ 2014-201 chủ yếu nhờ tăng trưởng hoạt động bảo lãnh, dịch vụ thanh toán khi nền kinh tế phục hồi.

Dự phòng rủi ro và nợ xấu tăng trong năm 2015. BSC dự báo MBB tiếp tục duy trì nguyên tắc dự phòng rủi ro như thời gian trước. Chi phí dự phòng dự báo sẽ tiếp tục tăng trong năm nay do kết quả phân loại lại nợ triệt để hơn theo quy định, đạt 2.123 tỷ đồng (+5,2% yoy), sau đó duy trì khoảng 2.000 tỷ đồng mỗi năm.

Về lợi nhuận, BSC dự báo LNST của MBB năm 2015 tăng 4,31%, đạt 2.554 tỷ đồng, tương đương EPS 2015 là 2.070 đồng/cp (sau khi trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi theo thông tư 200). Tốc độ tăng trưởng trung bình 2014-2019 là 7,14%, đạt 3.417 tỷ đồng vào năm 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *