2,3 triệu cổ phiếu được phát hành để giải quyết công nợ

HĐQT của CTCP VINACONEX 21 (mã V21 – HNX) đã quyết định triển khai thực hiện phát hành 2,3 triệu cổ phiếu phổ thông để cấn trừ công nợ (trong tổng số 4,3 triệu cổ phiếu dự kiến phát hành để cấn trừ công nợ được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-21 ngày 17/4/2015) cho các chủ nợ:

Trong bản danh sách chủ nợ nói trên có ông Nguyễn Huy Cường là TGĐ của V21, ông Vũ Đức Hạnh và Nguyễn Quang Vịnh đều là Phó TGĐ của công ty.

Theo đó, giá phát hành để cấn trừ công nợ là 10.000 đồng/CP (công nợ được hoán đổi sang cổ phần theo giá bằng mệnh giá 10.000 đồng/CP).

Việc phát hành sẽ được thực hiện ngay sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký phát hành theo quy định và được UBCKNN chấp thuận cho phép phát hành, dự kiến là vào quý II – III/2015.

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành cấn trừ công nợ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *