3 chiến lược hay tiếp thị bằng thư điện tử

Ascend2 đã thực hiện khảo sát với 518 giám đốc tiếp thị và kinh doanh trên toàn cầu để đưa ra báo cáo trên. Một kết quả không mấy ngạc nhiên từ cuộc khảo sát này là đa số các nhà làm tiếp thị (80%) cho biết đang chú trọng việc “tạo ra những nội dung có sức thu hút và liên quan” đến khách hàng mục tiêu trong các bức thư điện tử tiếp thị. Hai chiến thuật còn lại, cá nhân hóa và phân loại danh sách khách hàng nhận thư được 72% và 61% các nhà làm tiếp thị sử dụng. Dưới đây là một số phát hiện khác của Ascend2 về các chiến thuật tiếp thị bằng thư điện tử.

Doanh nghiệp đánh giá thế nào về mức độ thành công của chương trình tiếp thị bằng thư điện tử hiện tại để thực hiện các mục tiêu quan trọng?

Các doanh nghiệp sử dụng chiến thuật tiếp thị bằng thư điện tử nào nhiều nhất?

3-chien-thuat-tiep-thi-bang-thu-dien-tu2

Chiến thuật nào là hiệu quả nhất để thực hiện các mục tiêu quan trọng?

3-chien-thuat-tiep-thi-bang-thu-dien-tu3

Chiến thuật nào khó thực hiện nhất?

3-chien-thuat-tiep-thi-bang-thu-dien-tu4

Leave a Reply

Your email address will not be published.