“300 tỷ đồng trái phiếu” phát hành riêng lẽ đã được HVG hoàn tất

CTCP Hùng Vương (mã HVG- HoSE) vừa thông báo đã hoàn tất phát hành trái phiếu riêng lẻ.

Theo đó, ngày 29/5, Hùng Vương đã phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi có kỳ hạn 3 năm và mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu.

sp49

Công ty đã thực hiện phát hành riêng lẻ thông qua Đại lý phát hành. Lãi suất áp dụng cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên là 9%/năm. Lãi suất áp dụng cho các kỳ tính lãi tiếp theo được xác định bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng VND, trả sau, kỳ hạn 12 tháng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam và ngân hàng Ngoại thương Việt Nam với biên độ 2,5%/năm.

Năm 2014, Hùng Vương cũng đã phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi và không tài sản đảm bảo với kỳ hạn 3 năm cho VIB; ngoài ra doanh nghiệp cũng phát hành 700 tỷ đồng không chuyển đổi có tài sản đảm bảo với kỳ hạn 3 năm cho BIDV.

Leave a Reply

Your email address will not be published.