32 quỹ tiết kiệm được chuyển đổi thành phòng giao dịch từ ngân hàng VietinBank

Ngày 27/5/2015, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có công văn số 3772/NHNN-TTGSNH chấp thuận chuyển đổi quỹ tiết kiệm thành phòng giao dịch của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank).

Theo đó, Thống đốc NHNN chấp thuận việc VietinBank được chuyển đổi 32 quỹ tiết kiệm thành phòng giao dịch tại thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định và Nghệ An. (Danh sách đính kèm)

VietinBank có trách nhiệm thực hiện các thủ tục khai trương hoạt động, thông báo lập địa điểm kinh doanh, đăng báo đối với các phòng giao dịch được chấp thuận chuyển đổi từ quỹ tiết kiệm nêu trên theo quy định tại Thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 9/9/2013 của Thống đốc NHNN quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại và các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *