7 cách bố cục cần thiết cho Email marketing

Để gửi đi 1 email 1 cách tự nhiên, không bị mang tiếng là spam thì trước khi quyết định gửi đi một Email Marketing, bạn nên xem xét đã có các thành phần sau chưa? Điều này không áp dụng với email trao đổi trong nhóm, hay trao đổi khi công việc.

1. Lời chào:

– Chào bạn!, Chào Nam!, Bạn đã đăng ký thành công khóa học của chúng tôi,…

Phần này bạn có thể chèn thuộc tính cá nhân (như tên) để tăng khả năng cá nhân hóa Email của bạn.

2. Ngày tháng:

Để chứng tỏ cho người đọc rằng email họ nhận không phải là do bạn soạn từ nửa năm trước. Bạn cũng nên chèn ngày tháng gửi vào trong email của bạn.

Các email template được thiết kế có sẵn các vị trí cho ngày tháng, thường thì chúng ở phần trên cùng của email (ngay dưới logo, banner và trên lời chào).

3. Phiên bản web của email:

Có thể máy tính của người nhận chưa cài font, hoặc email client cấu hình bị lỗi,…nên người nhận không thể đọc được nội dung email của bạn trong chương trình của mình. Hãy chèn vào dòng đầu tiên của email liên kết tới một phiên bản web để người đọc có thể mở chúng trên trình duyệt và dễ dàng bookmark lại.

4. Logo:

Đừng quên logo của bạn. Hãy để thương hiệu của bạn xuất hiện trong bất cứ tài liệu, email nào mà bạn gửi đi. Hãy tạo một email template cho riêng mình và đồng nhất với nhận dạng thương hiệu của công ty bạn.

5. Call to action:

Điều này còn mở rộng ra cả với các nút, các liên kết mà bạn hướng hành động của người đọc. Bạn gửi email chỉ để đọc và để đấy thôi sao?

Đừng quên dẫn dụ người đọc gọi cho bạn, click vào một liên kết hoặc làm một hành động cụ thể nào đó. Nếu không các bước trước đó của bạn coi như bỏ phí.

6. Địa chỉ văn phòng của bạn:

Nếu bạn không muốn coi là một kẻ nặc danh, một spammer thì hãy đưa vào email địa chỉ văn phòng (hoặc địa chỉ đăng ký kinh doanh) của bạn. Điều này là bắt buộc trong luật chống spam của quốc tế và cả của Việt Nam. Cẩn thận bị phạt.

7. Liên kết Gỡ bỏ đăng ký (unsubcribes link):

Hãy để cho người nhận có quyền từ chối nhận email của bạn bất cứ lúc nào. Mặc dù họ đã từng đăng ký nhận email của bạn trước đó. Điều này là bắt buộc trong luật chống spam của quốc tế và cả của Việt Nam. Cẩn thận bị phạt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *