Ấn tượng với hàng rào rồng bao quanh nhà

Sau hơn 10 năm tỉ mẩn cắt tỉa những chi tiết nhỏ cũng như sửa sang lại hàng rào, ông John Brooker đã khiến hàng những hàng cây vô tri thành hình chú rồng vô cùng độc đáo. Chú rồng này có chiều dài đến 30 m cùng 6 cặp chân và những chiếc răng nhọn xuất hiện.

Cùng chiêm ngưỡng hàng rào rồng xanh độc đáo có một không hai này.

Ấn tượng với hàng rào rồng bao quanh nhà

Ấn tượng với hàng rào rồng bao quanh nhà 1

Ấn tượng với hàng rào rồng bao quanh nhà 2

Ấn tượng với hàng rào rồng bao quanh nhà 3

Ấn tượng với hàng rào rồng bao quanh nhà 4

Ấn tượng với hàng rào rồng bao quanh nhà 5

Leave a Reply

Your email address will not be published.