Bản vẻ nhà đất được luật nhà đất quy định như thế nào?

– Trình tự thực hiện:
* Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định.
* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).
Khi nhận hồ sơ duyệt bản vẽ hiện trạng nhà đất, chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ các giấy tờ trong hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết biên nhận trao cho người nộp hồ sơ;
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn một lần để người nộp hoàn thiện hồ sơ.
* Bước 3: Nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần).
– Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
– Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ:
+ Bản vẽ hiện trạng nhà đất
+ Giấy tờ hợp lệ về quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở hoặc các giấy tờ về tạo lập nhà ở, đất ở theo điều 10, 11 của Quyết định số 54/2007/QĐ-UBND ngày 30/3/2007 của Ủy ban nhân dân thành phố

Bản vẻ nhà đất được luật nhà đất quy định như thế nào?
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ (bản chụp).
– Thời hạn giải quyết:
+ 05  ngày làm việc đối với bản vẽ hiện trạng nhà đất chuyển nhượng toàn bộ diện tích, trường hợp chưa đạt yêu cầu cần kiểm tra lại cộng thêm 3 ngày làm việc.
+ 08 ngày làm việc đối với bản vẽ hiện trạng nhà đất chuyển nhượng một phần diện tích, trường hợp chưa đạt yêu cầu cần kiểm tra lại cộng thêm 4 ngày làm việc.
– Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức
– Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
* Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Ủy ban nhân dân quận – huyện
* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có
* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận – huyện
* Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có
– Kết quả thủ tục hành chính: Bản vẽ hiện trạng nhà đất (kiểm tra nội nghiệp)
– Lệ phí (nếu có): Lệ phí xác nhận tính pháp lý của các giấy tờ nhà đất; Mức thu 20.000đồng/bản vẽ
– Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có
– Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có
– Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
* Quyết định số 6982/QĐ-UB-QLĐT ngày 30/9/1995 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ (đợt 1).
* Quyết định số 4963/QĐ-UB-QLĐT ngày 30/8/1999 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ (đợt 2).
* Quyết định số 54/2007/QĐ-UBND ngày 30/3/2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành quy định về trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giầy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thành phố Hồ Chí Minh.
* Quyết định số 63/2008/QĐ-UBND ngày 18/7/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành mức thu lệ phí địa chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *