Bank Invest đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu HPG

Giao dịch dự kiến được thực hiện từ 31/7 đến 29/8/2015 thông qua các giao dịch trên sàn. Cùng thời gian trên, Quỹ đầu tư cổ phiếu Hưng Thịnh Vinawealth cũng đăng ký bán nốt 129.225 cổ phiếu.

Quỹ Private Equity New Markets II K/S (Bank Invest) vừa thông báo sẽ tiếp tục bán ra 2 triệu cổ phiếu HPG của CTCP Tập đoàn Hòa Phát từ 31/7/2015 đến 29/8/2015.

Nếu giao dịch thành công, tổng số cổ phần HPG do PENM II nắm giữ sẽ giảm từ 21,86 triệu cổ phiếu xuống còn 19,86 triệu cổ phiếu, tương đương 2,71% vốn điều lệ của Hòa Phát.

Giao dịch dự kiến được thực hiện từ 31/7 đến 29/8/2015 thông qua các giao dịch trên sàn. Giao dịch được thực hiện nhằm thay đổi cấu trúc danh mục đầu tư.

Kế hoạch thoái vốn khỏi Hòa Phát đã được quỹ này thông báo từ tháng 10/2014. Lý do bán ra là bởi PENM II là một quỹ đóng, có thời hạn hoạt động 10 năm kể từ năm 2006. Năm 2016 là hạn cuối cùng để Quỹ bắt buộc phải bán toàn bộ các cổ phiếu đang nắm giữ, hoàn trả lại tiền cho các Nhà đầu tư.

Vì vậy, việc bán dần các cổ phiếu mà quỹ đang nắm giữ, trong đó có HPG là tiến trình quỹ đang thực hiện để thoái vốn và tiến hành các thủ tục cần thiết để giải thể vào năm 2016.

Cùng thời gian trên, Quỹ đầu tư cổ phiếu Hưng Thịnh Vinawealth cũng đăng ký bán 129.225 cổ phiếu. Ông Andy Hồ là thành viên Hội đồng đầu tư Quỹ đầu tư cổ phiếu Hưng Thịnh Vinawealth.

Leave a Reply

Your email address will not be published.