Báo cáo 6 tháng đầu năm của VIB

Bà Đinh Thị Thanh Ký đã trở thành cổ đông mới của ngân hàng trong năm nay khi mua vào gần 11,4 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 2,67% vốn của ngân hàng.

Theo báo cáo Tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm của Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB), trong 6 tháng đầu, Hội đồng quản trị đã thực hiện 2 phiên họp vào tháng 3 và tháng 5/2015.

HĐQT cũng đã xem xét và phê duyệt 43 đề xuất của Tổng Giám đốc trong 6 tháng đầu năm 2015 thông qua hình thức xin ý kiến bằng văn bản. Trong đó đáng chú ý có các nghị quyết về phê duyệt cấp hạn mức tín dụng cho một số doanh nghiệp lớn và chốt lại việc tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2015 tỷ lệ 9% bằng tiền mặt.

Hiện HĐQT gồm 8 thành viên, trong đó có 3 thành viên người nước ngoài: ông Bradley Lalonde, ông Graham Eric và ông Michael John Venter. Trong đó 2 người nước ngoài đều được bầu bổ sung tại đại hội cổ đông bất thường vào trung tuần tháng 12.

Về cơ cấu nắm giữ cổ phần tại ngân hàng của cổ đông nội bộ và người có liên quan, báo cáo của VIB cho thấy không có nhiều sự thay đổi trong 6 tháng vừa qua.

Tính đến 30/6, ông Đặng Khắc Vỹ, chủ tịch HĐQT ngân hàng nắm giữ hơn 21,2 triệu cổ phiếu VIB, tương đương 4,99% vốn điều lệ của ngân hàng. Tỷ lệ này không thay đổi so với cuối năm 2014.

Ông Đặng Văn Sơn, thành viên HĐQT và vợ là Đặng Thị Thu Hà nắm giữ hơn 2,3 triệu cổ phần chiếm tỷ lệ 0,53% vốn. Riêng ông Đặng Văn Sơn nắm giữ hơn 1,6 triệu cổ phần.

Ông Hàn Ngọc Vũ, thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc tiếp tục nắm giữ hơn 807 nghìn cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,19%. Vợ ông Vũ là bà Thạch Lê Anh có hơn 501 nghìn cổ phần với tỷ lệ 0,12% vốn. Em gái, em rể và mẹ vợ ông Vũ cũng có cổ phần ở VIB nhưng tỷ lệ không đáng kể, khoảng 555 nghìn cổ phiếu tương đương 0,13% vốn của ngân hàng. Tổng cộng ông Hàn Ngọc Vũ và những người liên quan nắm giữ chưa đến 0,5% vốn của ngân hàng, tăng 0,2% so với năm 2014.

Báo cáo lần này cũng cho thấy, bà Đinh Thị Thanh Ký đã trở thành cổ đông mới của ngân hàng trong năm nay khi mua vào gần 11,4 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 2,67% vốn của ngân hàng.

Trong khi đó, ông Trần Nhất Minh đã thực hiện bán 310 nghìn cổ phiếu, tỷ lệ nắm giữ hiện còn tương đương 0,07% cổ phần ngân hàng. Hiện, ông Minh vẫn đang đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc thường trực kiêm Ủy viên Hội đồng Quản trị VIB.

Cổ đông chiến lược nước ngoài là ngân hàng Commonwealth Bank of Australia (CBA) và công ty CP ĐT & TM hệ thống Quốc tế (Nettra) vẫn nắm giữ lần lượt 20% và 15% cổ phần tại VIB – hai cổ đông lớn nhất của ngân hàng này.

Leave a Reply

Your email address will not be published.