Bảo hiểm VietinBank tăng trưởng mạnh năm 2014

Công ty Bảo hiểm VietinBank (VBI) vừa chính thức công bố kết quả kinh doanh trước kiểm toán năm 2014.
83
2014 là một năm đánh dấu nhiều thay đổi lớn trong hoạt động của VBI với tăng trưởng mạnh so với năm 2013 cả về doanh thu, lợi nhuận lẫn cơ cấu bộ máy tổ chức.

Trong bối cảnh toàn thị trường gặp khó khăn, VBI vẫn đạt những con số khả quan: doanh thu đạt 318 tỷ đồng, tăng trưởng 86%; lợi nhuận đạt 63,27 tỷ đồng, tăng trưởng 30%; tỷ lệ ROE đạt 8,74%, tăng trưởng 35% so với năm 2013; tỷ lệ ROA 7,12%, tăng trưởng 18% so với năm 2013, lãi nghiệp vụ đạt 6,1 tỷ đồng; tỷ lệ bồi thường giữ ở mức an toàn là 26,13%.

Cũng trong năm này, công ty đã mở thêm 1 chi nhánh mới, 15 phòng khu vực, tuyển thêm 81 lao động và tăng thêm 1.087 đại lý.

Trong năm 2015, VBI cho biết sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới hoạt động; tái cơ cấu theo mô hình quản lý tập trung, phát triển mạnh kênh bancassurance và tập trung vào các sản phẩm bán lẻ đóng gói với các sản phẩm ngân hàng như bảo hiểm con người, xe cơ giới; áp dụng công nghệ hiện đại vào việc quản lý; tăng cường hình ảnh, thương hiệu của công ty.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *