Bảo Minh đạt 91,6 tỷ trong 6 tháng đầu năm

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm, Bảo Minh đạt 91,6 tỷ đồng LNTT, thực hiện được 54% chỉ tiêu cả năm.

Tổng công ty cổ phần Bảo Minh (mã chứng khoán BMI) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm và một số nội dung quan trọng khác.

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015, tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 1.473 tỷ đồng, giảm 0,1% so với cùng kỳ năm ngoái và thực hiện được 47,4% kế hoạch đặt ra cho cả năm (3.113 tỷ đồng). Trong đó doanh thu phí bảo hiểm gốc 1.322 tỷ đồng (47,4% kế hoạch cả năm 2792 tỷ); doanh thu nhận tái bảo hiểm đạt 150,6 tỷ đồng, thực hiện được 46,9% kế hoạch cả năm (321 tỷ đồng).

So kế hoạch tiến độ bình quân cả năm (50%) đối với từng nhóm nghiệp vụ, có 4 nhóm ngành trên tổng số 13 nhóm ngành đạt và vượt tiến độ ngay nửa đầu năm là Bảo hiểm tín dụng (đạt 103%), Bảo hiểm hàng không (đạt 96,4%), bảo hiểm xe cơ giới (đạt 58,1%); Nhóm nghiệp vụ bảo hiểm tàu vừa đạt 50% kế hoạch cả năm.

Ngoài 4 nhóm ngành hoàn thành và vượt chỉ tiêu, còn đến 9 nhóm ngành không hoàn thành tiến độ kế hoạch bình quân và có 6/13 nhóm ngành nghiệp vụ không tăng trưởng.

Doanh thu thực hưởng của hoạt động kinh doanh bảo hiểm là 1.053 tỷ đồng, đạt 44,5% kế hoạch cả năm và tăng 51% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến cuối quý 2/2015, Bảo Minh đã trích lập dự phòng nghiệp vụ thêm gần 121 tỷ đồng so với thời điểm cuối năm 2014, đạt mức 1.249 tỷ đồng; chi phí bồi thường 657,5 tỷ đồng, bằng 44,7% doanh thu. Tổng chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 6 tháng đầu năm là 658,9 tỷ đồng, trong đó có khoản trích lập dự phòng nợ phí bảo hiểm khó đòi. Tổng chi phí này tăng xấp xỉ 16% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 104,5 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2014 và bằng 71% kế hoạch đặt ra cho cả năm (152 tỷ đồng). Kết quả, lợi nhuận trước thuế của công ty đạt 91,6 tỷ đồng, thực hiện được 54% chỉ tiêu lợi nhuận đặt ra cho cả năm (170 tỷ đồng).

Như vậy, dù tổng doanh thu phí bảo hiểm chưa đạt tiến độ giữa năm (47,4%), nhưng chỉ tiêu về lợi nhuận đã thực hiện được 54% kế hoạch.

HĐQT công ty cũng nhất trí thông qua phương án tái cơ cấu Công ty Tài chính CP Sông Đà (SDFC) bằng hình thức sáp nhập vào Ngân hàng TMCP Quân đội (MB – mã chứng khoán MBB) theo phương thức chuyển đổi cổ phần tỷ lệ tối đa 2,2 cổ phiếu của SDFC đổi 01 cổ phiếu của MB. Hiện tại, Bảo Minh đang sở hữu hơn 6,8 triệu cổ phiếu của SDFC tương đương tỷ lệ 10%. Ngân hàng TMCP Quân đội cũng đang sở hữu 11% cổ phần của SDFC.

Bên cạnh đó, Bảo minh cũng thống nhất chủ trương tìm đối tác để bán toàn bộ phần vốn góp của công ty tại Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu Điện (mã chứng khoán PTI), giao Tổng giám đốc thực hiện các vấn đề liên quan. Bảo Minh đang sở hữu hơn 4,4 triệu cổ phiếu PTI, tương đương tỷ lệ sở hữu 5,53%. Cổ phiếu PTI hiện đang giao dịch xoay quanh mức 21.600 đến 22.800. Do vậy thoái vốn khỏi PTI, dự kiến Bảo Minh sẽ thu về xấp xỉ 100 tỷ đồng.

HĐQT Bảo Minh cũng đã thông qua việc thay đổi thành viên HĐQT công ty. Theo đó, ông John Trotter thay thế ông Rohit Nambiar từ 28/7/2015. Đay là đại diện của Tập đoàn AXA tại Bảo Minh – đơn vị đang sở hữu 16,65% cổ phần của BMI.

Leave a Reply

Your email address will not be published.