Luật nhà đất

Luật nhà đất và những thủ tục về Cấp giấy phép xây dựng công trình từ cấp II trở xuống

Luật nhà đất và những thủ tục về Cấp giấy phép xây dựng công trình từ cấp II trở xuống

– Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước – Thành phần, số lượng hồ sơ: * Thành phần hồ sơ: + Đơn xin cấp phép xây dựng theo mẫu quy định + Bản sao có chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất. […]

by lan anh· · 0 comments · Luật nhà đất
Luật nhà đất và những thủ tục về Cấp giấy phép cải tạo nhà ở

Luật nhà đất và những thủ tục về Cấp giấy phép cải tạo nhà ở

– Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước – Thành phần, số lượng hồ sơ: * Thành phần hồ sơ: + Đơn xin cấp phép xây dựng (theo mẫu) +Bản sao có chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất. + Bản vẽ […]

by lan anh· · 0 comments · Luật nhà đất
Luật nhà đất và những thủ tục về Thẩm định phê duyệt dự án và điều chỉnh dự án đầu tư

Luật nhà đất và những thủ tục về Thẩm định phê duyệt dự án và điều chỉnh dự án đầu tư

– Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước – Thành phần, số lượng hồ sơ: * Thành phần hồ sơ: + Hồ sơ điều chỉnh thiết kế kỹ thuật; + Dự toán điều chỉnh thiết kế; + Kết quả thẩm định điều chỉnh Bản vẽ thi công và Tổng dự toán; […]

by lan anh· · 0 comments · Luật nhà đất
Luật nhà đất và những thủ tục về San lắp mặt bằng

Luật nhà đất và những thủ tục về San lắp mặt bằng

– Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước – Thành phần, số lượng hồ sơ: * Thành phần hồ sơ: + Đơn xin san lấp mặt bằng có ý kiến của Ủy ban nhân dân phường. + Pháp lý về quyền sử dụng đất. * Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) […]

by lan anh· · 0 comments · Luật nhà đất
Luật nhà đất và những thủ tục về phá dỡ công trình trường hợp khẩn cấp

Luật nhà đất và những thủ tục về phá dỡ công trình trường hợp khẩn cấp

– Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước – Thành phần, số lượng hồ sơ: * Thành phần hồ sơ: + Báo cáo về hiện trạng công trình. + Kết quả kiểm định chất lượng công trình. + Phương án di dời người trong công trình đến nơi tạm cư hoặc […]

by lan anh· · 0 comments · Luật nhà đất
Luật nhà đất và những thủ tục về Phá dỡ công trình xây dựng tạm thi công

Luật nhà đất và những thủ tục về Phá dỡ công trình xây dựng tạm thi công

  – Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước – Thành phần, số lượng hồ sơ: * Thành phần hồ sơ: + Đối với công trình, nhà ở riêng lẻ quy định tại khoản 3 Điều 62 của Luật Xây dựng năm 2003 khi cấp giấy phép xây dựng công trình, […]

by lan anh· · 0 comments · Luật nhà đất
Luật nhà đất và những thủ tục về Hợp thức hóa quyền sử dụng nhà sở hữu Nhà Nước

Luật nhà đất và những thủ tục về Hợp thức hóa quyền sử dụng nhà sở hữu Nhà Nước

– Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước – Thành phần, số lượng hồ sơ: * Thành phần hồ sơ: + Đơn xin hợp thức hoá sử dụng nhà (theo mẫu) có xác nhận của Ủy ban nhân dân  phường nơi căn nhà tọa lạc về tình trạng tranh chấp. + […]

by lan anh· · 0 comments · Luật nhà đất
Luật nhà đất và những thủ tục về Bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước

Luật nhà đất và những thủ tục về Bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước

– Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước – Thành phần, số lượng hồ sơ: * Thành phần hồ sơ: + 02 Đơn xin mua nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước (bản chính) + 02 bản sao biên lai đóng tiền thuê nhà ở + 02 bản sao bản vẽ […]

by lan anh· · 0 comments · Luật nhà đất
Luật nhà đất và những thủ tục về việc Ký hợp đồng thuê nhà sở hữu Nhà Nước

Luật nhà đất và những thủ tục về việc Ký hợp đồng thuê nhà sở hữu Nhà Nước

– Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước – Thành phần, số lượng hồ sơ: * Thành phần hồ sơ: + 01 bản sao quyết định cấp nhà (bản sao) + 01 bản sao hộ khẩu thường trú (bản sao) + 01 bản sao giấy chứng minh nhân dân của người […]

by lan anh· · 0 comments · Luật nhà đất
Luật nhà đất và những thủ tục về đổi tên hợp đồng cho thuê

Luật nhà đất và những thủ tục về đổi tên hợp đồng cho thuê

– Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước – Thành phần, số lượng hồ sơ: * Thành phần hồ sơ: + Đơn xin đổi tên hợp đồng thuê nhà (bản chính) + Bản chính hợp đồng thuê nhà ở. + 01 bản sao hộ khẩu thường trú tại căn nhà ký […]

by lan anh· · 0 comments · Luật nhà đất