Luật nhà đất

Luật nhà đất và những thủ tục về quyền sở hữu nhà ở cho cá nhân

Luật nhà đất và những thủ tục về quyền sở hữu nhà ở cho cá nhân

– Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước – Thành phần, số lượng hồ sơ: * Thành phần hồ sơ: + Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận (theo mẫu), (2 bản chính) + Giấy tờ về tạo lập nhà ở- đất ở theo qui định (01 bản chính và 01 […]

by lan anh· · 0 comments · Luật nhà đất
Luật nhà đất và những thủ tục về quyền sở hữu nhà ở cá nhân

Luật nhà đất và những thủ tục về quyền sở hữu nhà ở cá nhân

– Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước – Thành phần, số lượng hồ sơ: * Thành phần hồ sơ: + Đơn đề nghị cấp đổi, cấp lại, xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sở […]

by lan anh· · 0 comments · Luật nhà đất
Luật nhà đất và những thủ tục về Cấp đổi GCNQSD nhà ở đối với nhà ở không thay đổi

Luật nhà đất và những thủ tục về Cấp đổi GCNQSD nhà ở đối với nhà ở không thay đổi

  – Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước – Thành phần, số lượng hồ sơ: * Thành phần hồ sơ: + Đơn đề nghị cấp đổi, cấp lại, xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền […]

by lan anh· · 0 comments · Luật nhà đất
Luật nhà đất và những thủ tục về thay đổi GCNQSH nhà ở và QSDĐ ở đối với cá nhân

Luật nhà đất và những thủ tục về thay đổi GCNQSH nhà ở và QSDĐ ở đối với cá nhân

  – Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước – Thành phần, số lượng hồ sơ: * Thành phần hồ sơ: + Đơn đề nghị xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận, nêu rõ lý do xác nhận thay đổi nội dung trên Giấy chứng nhận (theo mẫu) (01 bản […]

by lan anh· · 0 comments · Luật nhà đất
Luật nhà đất và những thủ tục về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở

Luật nhà đất và những thủ tục về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở

  – Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước – Thành phần, số lượng hồ sơ: * Thành phần hồ sơ: + Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi, xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền […]

by lan anh· · 0 comments · Luật nhà đất
Luật nhà đất và những thủ tục về  GCNQSH nhà ở và QSDĐ ở do xây dựng

Luật nhà đất và những thủ tục về GCNQSH nhà ở và QSDĐ ở do xây dựng

– Thành phần, số lượng hồ sơ: * Thành phần hồ sơ: + Đơn đề nghị xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận theo mẫu (nêu rõ lý do xác nhận thay đổi nội dung trên Giấy chứng nhận (01 bản chính) + Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đã được […]

by lan anh· · 0 comments · Luật nhà đất
Luật nhà đất và những thủ tục về cấp – đổi số nhà

Luật nhà đất và những thủ tục về cấp – đổi số nhà

– Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước – Thành phần, số lượng hồ sơ: * Thành phần hồ sơ: + Đơn xin cấp số nhà có xác nhận và đề xuất của chính quyền địa phương nơi căn nhà toạ lạc (theo mẫu). + Bản sao có chứng thực giấy […]

by lan anh· · 0 comments · Luật nhà đất
Luật nhà đất và những thủ tục về cấp và đổi số nhà

Luật nhà đất và những thủ tục về cấp và đổi số nhà

thực hiện: * Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. * Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần). Công chức […]

by lan anh· · 0 comments · Luật nhà đất
Luật nhà đất và những thủ tục về quy hoạch xây dựng

Luật nhà đất và những thủ tục về quy hoạch xây dựng

thực hiện: * Bước 1: Khi có yêu cầu xác định các thông tin và số liệu về quy hoạch xây dựng được duyệt, cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định. * Bước 2:  Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận […]

by lan anh· · 0 comments · Luật nhà đất
Luật nhà đất và những thủ tục về xác nhận quy hoạch

Luật nhà đất và những thủ tục về xác nhận quy hoạch

thực hiện: * Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định. * Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần). Công chức tiếp nhận hồ […]

by lan anh· · 0 comments · Luật nhà đất