BĐS Đan Linh mua 270.000 cổ phiếu PAN

Giao dịch được thực hiện vào ngày 2/6/2015, qua đó giúp Cty TNHH Bất động sản Đan Linh tăng số cổ phần PAN nắm giữ lên 1,59 triệu cổ phiếu.

Trước khi thực hiện giao dịch, Công ty TNHH Bất động sản Đan Linh nắm giữ 1.319.910 cổ phiếu, tương đương 1,59% vốn điều lệCTCP Xuyên Thái Bình (mã PAN- HOSE).

Tổng Giám đốc của BĐS Đan Linh, bà Hà Thị Thanh Vân, hiện đảm nhận vị trí Thành viên HĐQT của PAN. Bà Thanh Vân cũng là cổ đông lớn góp 25% vốn tại BĐS Đan Linh.

Ngày 2/6/2015, BĐS Đan Linh đã mua thành công 200.000 cổ phiếu PAN thông qua phương thức thỏa thuận. Với việc mua thêm lượng lớn cổ phiếu trên, tổ chức này đã tăng tổng số cổ phần PAN nắm giữ lên 1,59 triệu cổ phiếu, chiếm 1,9% vốn điều lệ của PAN.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *