Bí Quyết Để Trở Thành Nhà Lãnh Đạo Giỏi

Bí Quyết Để Trở Thành Nhà Lãnh Đạo Giỏi ta cần chú trọng nâng cao những điểm yếu của mình.

Tuy nhiên, một nghiên cứu cho thấy rằng, tập trung phát triển những điểm mạnh sẽ hiệu quả hơn. Joseph R.Folkman-đồng tác giả quyển sách How To Be Exceptional : Drive Leadership Success by Magnifying Your Strengths đã chỉ ra 5 bí quyết để cải thiện kỹ năng lãnh đạo.

nha lanh dao cap do 5 john c.maxwell 5 Bước ĐểTrở Thành Nhà Lãnh Đạo Giỏi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *