Bội chi ngân sách vượt xa chỉ tiêu Quốc hội quyết định

Chiều 20/5, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã trình Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2013.

Các con số được Quốc hội quyết định cho nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2013 gồm: tổng số thu là 816.000 tỷ đồng; tổng số chi là 978.000 tỷ đồng và bội chi 162.000 tỷ đồng, tương đương 4,8% GDP, sau được điều chỉnh là 195.500 tỷ đồng, tương đương 5,3% GDP.

Tuy nhiên, đến nay Chính phủ đề nghị quyết toán số bội chi là 236.769 tỷ đồng, vượt 41.269 tỷ đồng so với mức Quốc hội đã điều chỉnh, bằng 6,6% GDP thực tế.

103

Số vượt này, theo Chính phủ là do tăng chi từ nguồn vốn ODA là 29.422 tỷ đồng và tăng chi trả nợ quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng 13.190 tỷ đồng phát sinh năm 2011, nên theo quy định phải tăng mức bội chi ngân sách tương ứng.

Cụ thể hơn, Bộ trưởng Dũng cho biết số tăng chi vốn ODA chủ yếu cho đầu tư (28.682 tỷ đồng), gồm: đầu tư các dự án cần đẩy nhanh tiến độ nên giải ngân cao hơn dự kiến, như dự án cảng quốc tế Cái Mép – Thị Vải, cầu Nhật Tân, đường sắt đô thị Hà Nội – Hà Đông… và có 5.773 tỷ đồng giải ngân từ năm trước, sang năm 2013 đủ thủ tục ghi thu ghi chi vào ngân sách Nhà nước theo quy định.

Số tăng chi đầu tư nêu trên chủ yếu cho lĩnh vực giao thông, nông và lâm nghiệp. Bên cạnh đó nhờ kiểm soát chặt chẽ và tiết kiệm chi ngân sách từ nguồn vốn trong nước giảm 1.343 tỷ đồng nên mức tăng bội chi là 41.269 tỷ đồng, Bộ trưởng nói.

Chốt lại, Chính phủ trình Quốc hội xem xét, phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2013 với tổng số thu cân đối là 1.084.064 tỷ đồng, tổng số chi cân đối là 1.277.710 tỷ đồng và bội chi 236.769 tỷ đồng, bằng 6,6% GDP.

Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính – Ngân sách Phùng Quốc Hiển khi trình bày báo cáo thẩm tra quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2013 nhấn mạnh, việc tăng bội chi so với mức báo cáo Quốc hội thể hiện việc chấp hành kỷ luật tài chính chưa nghiêm.

Mặt khác việc tăng chi ODA do giải ngân tăng nhanh Chính phủ chưa báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội là chưa phù hợp với quy định hiện hành.

“Tuy nhiên, đây là số đã phát sinh, do vậy, đề nghị Quốc hội cho phép quyết toán số tiền này”, cơ quan thẩm tra nêu quan điểm.

Trong chi ngân sách Nhà nước 2013, báo cáo thẩm tra cũng nêu một số thông tin đáng chú ý. Như, do khó khăn về nguồn bố trí để xử lý cấp bù lãi suất tín dụng ưu đãi cho Ngân hàng Chính sách Xã hội và Ngân hàng Phát triển, nên còn nợ 2 ngân hàng này rất lớn. Đến hết năm 2013 nợ 11.600 tỷ đồng, đến hết 2014 nợ 15.200 tỷ đồng.

Hay, đối với khoản 16.000 tỷ đồng hỗ trợ ngư dân đóng tàu đánh bắt xa bờ, đóng tàu, trang thiết bị cho cảnh sát biển, lực lượng kiểm ngư theo nghị quyết của Quốc hội mới triển khai, tỷ lệ giải ngân còn thấp.

Ủy ban thẩm tra đề nghị Quốc hội cho phép chuyển nguồn để tiếp tục thực hiện và đề nghị Chính phủ có giải pháp phù hợp để bảo đảm giải ngân nguồn vốn này kịp thời, hiệu quả.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *