Cao su Hòa Bình phát hành thêm cổ phiếu

HRC dự kiến phát hành hơn 6,9 triệu cổ phiếu tương đương 69 tỷ đồng theo mệnh giá. Ngày chốt danh sách cổ đông là 18/08/2015

CTCP Cao su Hòa Bình (mã: HRC) thông báo về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, HRC dự kiến phát hành hơn 6,9 triệu cổ phiếu tương đương 69 tỷ đồng theo mệnh giá, tức tỷ lệ phát hành/tổng số cổ phiếu là 40%. Nguồn vốn lấy từ quỹ đầu tư phát triển. Ngày chốt danh sách cổ đông là 18/08/2015.

Sau đợt phát hành này, vốn điều lệ của Cao su Hòa Bình sẽ tăng từ 172,6 tỷ đồng lên gần 242 tỷ đồng.

Theo BCTC quý 2/2015, HRC đạt 34,5 tỷ đồng doanh thu thuần sau 6 tháng đầu năm – giảm 61% so với năm trước nhưng lợi nhuận sau thuế đạt 27,2 tỷ đồng – thấp hơn một chút so với kết quả năm trước.

Tính đến thời điểm 30/06/2015, quỹ đầu tư phát triển của HRC là 334,4 tỷ đồng.

Leave a Reply

Your email address will not be published.