Chỉ thu hồi đất một lần cho dự án sân bay Long Thành

Văn bản Quốc hội gửi Chính phủ, có đoạn yêu cầu Chính phủ chỉ đạo xây dựng phương án cụ thể và tổ chức thực hiện thu hồi đất một lần cho toàn dự án.

san-bay-long-thanh

Dự án sân bay Long Thành

Quốc hội vừa có văn bản gửi Chính phủ về việc nghiên cứu khả thi đối với từng giai đoạn của dự án sân bay Long Thành, báo cáo Quốc hội thông qua trước khi quyết định đầu tư.

Văn bản trên cũng yêu cầu Chính phủ chỉ đạo xây dựng phương án cụ thể và tổ chức thực hiện thu hồi đất một lần cho toàn dự án; bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải quyết việc làm cho người dân có đất bị thu hồi. Bên cạnh đó phải quản lý và sử dụng hiệu quả diện tích đất chưa sử dụng theo quy hoạch được phê duyệt của dự án, chống thất thoát, tiêu cực trong quá trình đầu tư, có đánh giá tác động môi trường và không gây tác động xấu đến nợ công…

Trước đó, ngày 25-6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Dự án triển khai qua ba giai đoạn, tổng mức đầu tư khai toán cho toàn bộ dự án là 336.630 tỉ đồng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *