Chiến lược khi đối mặt với biến động thị trường toàn cầu

Kỹ năng kinh doanh tốt nhất chính là luôn có thể tăng cường khả năng thích nghi, bắt đầu từ trước khi các sự kiện xảy ra để có thể ứng phó kịp thời tránh khả năng bị tổn thất nặng.

 

1. Cố gắng hiểu rõ những thay đổi

Cố gắng để hiểu những thay đổi trong nhiệm vụ công việc, tình huống, và môi trường cũng như logic hoặc cơ sở cho sự thay đổi; tích cực tìm kiếm thông tin về những tình huống công việc mới.Cần khảo sát thị trường,xu hướng được ưa chuộng hiện nay,đồng thời quan tâm tới chất lượng,tăng cường tối đa hiệu quả cung cấp của sản phẩm,theo giỏi giá thành để điều chỉnh lại thang giá một cách hợp lý để tiếp cận và thu hút người dùng.quan-tri-kinh-doanh_viettronics1

 

2. Tiếp cận thay đổi hoặc mới mẻ tích cực

Xử lí những thay đổi và tình huống mới như cơ hội học tập hoặc trải nghiệm; tập trung vào các khía cạnh có lợi của sự thay đổi; nói về sự thay đổi tích cực cho người khác.Hãy coi những thất bại là kinh nghiệm không ngại rủi ro,lắng nghe tham khảo những người đi trước;họ là những người đã từng trải và có bề dày kinh nghiệm đủ để xử lý những tình huống bất đắc dĩ.

 

3. Điều chỉnh hành vi xử lý tình huống

Nhanh chóng thích nghi,thay đổi hành vi để đối phó hiệu quả với những thay đổi trong môi trường làm việc; sẵn sàng cố gắng với cách tiếp cận mới phù hợp với tình huống mới hoặc thay đổi; không tồn tại với hành vi không hiệu quả.

  • Thích ứng thành công với những thay đổi lớn trong chính sách.
  • Thích ứng thành công với những thay đổi quan trọng trong thủ tục hành chính
  • Duy trì hiệu quả khi làm việc chặt chẽ với người dân của nền văn hóa đa dạng và nguồn gốc.
  • Thích ứng hiệu quả cho những nỗ lực thay đổi văn hóa.
  • Điều chỉnh hiệu quả để thường xuyên thay đổi công việc đã giao.

4. Lập kế hoạch và tổ chức công việc (bao gồm quản lý thời gian)

Trong vòng hai năng lực này, cá nhân phải điều chỉnh để thay đổi bằng cách ưu tiên hoặc bằng cách sử dụng các nguồn lực mới để hoàn thành mục tiêu công việc. Đây là những hoạt động chủ yếu nhận thức; họ tập trung vào việc lập kế hoạch và quản lý tài nguyên hiệu quả để đối phó với tình hình, chứ không phải cá nhân hiệu quả trong tình hình

cach-lap-ke-hoach-kinh-doanh-hieu-qua-hinh-anh-4

5. Khả năng cạnh tranh và chiếm lĩnh thị trường.

Khả năng cạnh tranh và chiếm lĩnh thị trường của dự án là khả năng mà dự án giành được thị phần và có được mức lợi nhuận nhất định. Thực chất khả năng cạnh tranh và chiếm lĩnh thị trường của dự án có thể được hiểu cụ thể là việc sản xuất và kinh doanh sản phẩm của dự án sẽ giành được và duy trì ở mức độ nào đó thị phần trên thị trường. Đối thủ cạnh tranh là các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm tương tự như sản phẩm của dự án.

Nghiên cứu các đối thủ cạnh tranh cần có danh sách của những đối thủ cạnh tranh cần có là: khả năng sản xuất, mặt mạnh, mặt yếu, địa bàn hoạt động, uy tín của các đối thủ đó trên thị trường…, ước tính khả năng phát triển của họ trong tương lai. Trong trường hợp phải cạnh tranh với các nhà sản xuất nước ngoài, khi đó cần phải đánh giá sự gay gắt của việc cạnh tranh theo những yếu tố chi phí sản xuất, khả năng tài chính, khả năng quản lý và trình độ kỹ thuật.

Trên cơ sở nghiên cứu các đối thủ cạnh tranh, cần đánh giá những điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ cạnh tranh, từ đó có những xây dựng chiến lược cạnh tranh thích hợp.

6. Tin tưởng và hợp tác là thiết yếu

Các doanh nghiệp cần suy nghĩ thấu đáo rằng làm thế nào bảo hiểm có thể giúp bảo vệ nguồn vốn và nguồn thu thông qua việc bao quát những rủi ro đầu tư ở những nơi khác nhau trên thế giới.

Cùng lúc đó, một bước tiến tổng thể, được dẫn dắt nhằm hiểu được sự liên kết của những rủi ro và được hỗ trợ bởi việc lên chiến lược mạnh mẽ, bảng cân đối tiền mặt dồi dào và sự tập trung vào cấu trúc chi phí có thể giúp tạo ra sự thích nghi cần thiết tới những rủi ro nhất định, cụ thể là tấn công mạng, khủng hoảng tài chính hay các mối nguy từ vấn đề địa chính trị có thể đe dọa tính liên tục trong họat động của doanh nghiệp.

Bằng việc địa phương hóa và phát triển đa dạng các nhà cung cấp, cùng với việc kết hợp chặt chẽ tính thích nghi vào thiết kế của sản phẩm và dịch vụ, bạn có thể tạo ra sự thích ứng hoàn hảo tới vấn đề ngắt quãng của chuỗi cung ứng.

7. Kiên nhẫn và chờ đợi thời cơ

Năng lực này tập trung vào việc duy trì hoạt động ổn định dưới áp lực và làm giảm căng thẳng một cách chấp nhận được. Căng thẳng có thể là một hằng số trong một công việc. Một người có thể có thể duy trì hiệu suất dưới áp lực (Stress Tolerance) nhưng có thể không có khả năng thích ứng tốt với thay đổi (Khả năng thích nghi).Vì vậy để thích nghi với tình hình cần phải bình tĩnh,suy xét thận trọng trong mọi hành động,chờ đợi thời cơ là yếu tố quyết định thành công trong tổ chức.

Leave a Reply

Your email address will not be published.