Chính phủ: Lãi suất sẽ phù hợp với diễn biến lạm phát

Thay mặt Chính phủ báo cáo trước Quốc hội hôm 20/5, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng sự ổn định kinh tế vĩ mô là kết quả tích cực trong điều hành kinh tế 5 tháng đầu năm 2015.

2

Các số liệu thống kê đều cho thấy sự ổn định và tăng trưởng nhẹ của nền kinh tế, chẳng hạn chỉ số giá tiêu dùng 4 tháng tăng 0,04%, thấp nhất trong nhiều năm qua; tín dụng đối với nền kinh tế tăng 3,97%, cao hơn nhiều so với cùng kỳ; mặt bằng lãi suất tiếp tục ổn định và có xu hướng giảm; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 8,2%; thu ngân sách nhà nước tăng 9,4%, vốn FDI thực hiện tăng 5%, đạt 4,2 tỷ USD; giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi tăng 11,4%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội quý I tăng 9,1%…

Theo Phó thủ tướng, đây cũng là giai đoạn Chính phủ đã tích cực triển khai đề án tái cơ cấu tổng thể nền kinh tế và các ngành, lĩnh vực. Chính phủ đã thành lập Ban Chỉ đạo liên ngành tái cơ cấu nông nghiệp, đồng thời tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý và triển khai đề án tái cơ cấu các ngành xây dựng, giao thông vận tải, công thương…

Về kế hoạch hành động cho những tháng cuối năm, ông Phúc cho biết Chính phủ sẽ ưu tiên cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng.

Chính phủ sẽ chủ động điều hành linh hoạt, hiệu quả và phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa và các chính sách khác, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, các cân đối lớn của nền kinh tế và đạt mục tiêu tăng trưởng đề ra.

Bên cạnh đó, sẽ điều hành mặt bằng lãi suất phù hợp với diễn biến lạm phát; tăng cường kiểm soát, nâng cao chất lượng, phấn đấu cả năm đạt tăng trưởng tín dụng khoảng 15 – 17%, song song với việc ổn định tỷ giá và thị trường ngoại hối, thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển lành mạnh thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản.

Chính phủ cũng sẽ tăng cường huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản; tập trung vốn cho các công trình hạ tầng quan trọng, cấp bách, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng.

Vẫn trong lĩnh vực kinh tế, Chính phủ sẽ tiếp tục thực hiện lộ trình giá thị trường đối với hàng hóa, dịch vụ công thiết yếu (điện, nước, y tế, giáo dục…), bảo đảm tính đúng, tính đủ và công khai minh bạch các yếu tố hình thành giá gắn với hỗ trợ phù hợp cho hộ nghèo, đối tượng chính sách.

Một nội dung khác là Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, bảo đảm đạt được các mục tiêu theo Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian còn lại của năm 2015 và những năm tiếp theo.

Liên quan đến việc tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, Chính phủ sẽ ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành và triển khai thực hiện hiệu quả Luật Đầu tư công; xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn gắn với kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020 theo hướng bảo đảm hiệu quả, công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm giải trình.

Đối với đề án cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, sẽ hoàn thiện các cơ chế, chính sách, đẩy nhanh xử lý nợ xấu; tăng cường thanh tra, giám sát, bảo đảm an toàn hệ thống, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức tín dụng; phấn đấu đạt mục tiêu đưa tỷ lệ nợ xấu xuống còn dưới 3% vào cuối năm 2015.

Đối với công việc tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, Chính phủ sẽ thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tái cơ cấu, phấn đấu hoàn thành kế hoạch cổ phần hóa thêm 289 doanh nghiệp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *