Chứng khoán hastc 1-5/6 “cổ tức bằng tiền”

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 6/2015.

* Ngày 1/6/2015, Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải xi măng Hải Phòng (mã HCT-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 2%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 200 đồng).

* Ngày 1/6/2015, Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái (mã CLL-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).

* Ngày 1/6/2015, Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin (mã TVD-HNX) trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 2/6/215, Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương (mã HAD-HNX) chi trả cổ tức đợt 2/214 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 3/6/2015, Công ty Cổ phần Lilama 10 (mã L10-HOSE) trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).

* Ngày 3/6/2015, Công ty Cổ phần Bột giặt NET (mã NET-HNX) trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

* Ngày 3/6/215, Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre (mã VXB-HNX) chi trả cổ tức năm 214 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 4/6/2015, Công ty Cổ phần Kinh doanh khí hoá lỏng miền Nam (mã PGS-HNX) trả cổ tức đợt 2/2014 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 4/6/2015, Công ty Cổ phần VINAFREIGHT (mã VNF-HNX) chi trả cổ tức đợt cuối năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 5/6/2015, Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành (mã BTT-HOSE) trả cổ tức đợt 3/2014 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng).

* Ngày 5/6/2015, Công ty Cổ phần Vải sợi may mặc Miền Bắc (mã TET-HNX) với tỉ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Trong đó, chi trả cổ tức năm 2014 (10%) và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền (10%).

* Ngày 5/6/215, Công ty Cổ phần Nhựa – Bao bì Vinh (mã VBC-HNX) trả cổ tức năm 214 bằng tiền với tỉ lệ 50%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 5.000 đồng).

* Ngày 5/6/215, Công ty Cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng (mã NDX-HNX) chi trả cổ tức năm 214 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

nhận định chứng khoán ngày 1/6

 

 

 

 

* Ngày 5/6/215, Công ty cổ phiếu Dược phẩm IMEXPHARM (mã IMP-HOSE) chi trả cổ tức năm 214 bằng tiền với tỷ lệ 18%/cổ  phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.800 đồng).

* Ngày 5/6/215, Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại Tp Hà Nội (mã EBS-HNX) chi trả cổ tức năm 214 bằng tiền với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng).
* Ngày 5/6/215, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí Đông Nam Bộ (mã PSE-HNX) chi trả cổ tức lần 2/214 bằng tiền với tỷ lệ 11%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.100 đồng).

* Ngày 5/6/2015, Công ty Cổ phần Nhựa – Bao bì Vinh (mã VBC-HNX) trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỉ lệ 50%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 5.000 đồng).

* Ngày 5/6/2015, Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (mã TVS-HOSE) chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng).

* Ngày 5/6/2015, Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài (mã NCT-HOSE) trả cổ tức còn lại năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 37,1%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 3.710 đồng).

* Ngày 5/6/2015, Công ty Cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM (mã IMP-HOSE) chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 18%/cổ  phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.800 đồng).

* Ngày 5/6/2015, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (mã THG-HOSE) thanh toán cổ tức bằng tiền mặt đợt 2/2014 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *