Chứng khoán phương Đông sẽ nhận tân tổng giám đốc

Chứng khoán Phương Đông vừa công bố thông tin về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Trát Minh Phương làm Quyền Tổng giám đốc thay cho ông Diệp Trí Minh.

CTCP Chứng khoán Phương Đông (mã chứng khoán ORS) vừa công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự cấp cao. Theo đó, HĐQT công ty đã thông qua quyết định miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Diệp Trí Minh kể từ ngày 15/7/2015.

Ông Diệp Trí Minh từng được bổ nhiệm chức Quyền tổng giám đốc từ tháng 8/2013, và từ tháng 4/2014, ông Minh chính thức nắm giữ chức vụ Tổng Giám đốc chứng khoán Phương Đông đến nay.

Đồng thời, HĐQT cũng nhất trí bổ nhiệm ông Nguyễn Trát Minh Phương, hiện là Phó Tổng Giám đốc Chứng khoán Phương Đông, đảm nhận chức danh Quyền Tổng giám đốc công ty từ ngày 15/7/2015. Thời hạn bổ nhiệm 01 năm.

Ông Nguyễn Trát Minh Phương đã từng là trưởng BKS, từ cuối tháng 10/2013, ông Phương từ nhiệm chức trưởng BKS và được bổ nhiệm vào vị trí Phó Tổng giám đốc từ tháng 11/2013 đến nay.

HĐQT cũng quyết định bổ nhiệm ông Cao Thanh Định giữ chức danh Phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh từ ngày 15/7/2015, thời hạn bổ nhiệm 01 năm.

Đặc biệt, cả ông Trí, ông Phương và ông Định đều không sở hữu cổ phiếu ORS nào. Cổ đông lớn nhất của ORS hiện tại là Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương đông với tỷ lệ sở hữu 11%.

Năm 2014, ORS báo lãi chưa đến 1 tỷ đồng, nhưng riêng quý 1 năm nay, công ty đã có lãi trước thuế hơn 9,5 tỷ đồng, gấp gần 5 lần chỉ tiêu cả năm (2 tỷ đồng).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *