Chứng khoán

Hướng dẫn đăng ký giao dịch chứng khoán của các công ty đại chúng chưa niêm yết

Hướng dẫn đăng ký giao dịch chứng khoán của các công ty đại chúng chưa niêm yết

Nơi ban hành Bộ Tài chính Loại Văn Bản Thông tư Số Văn Bản 01/2015/TT-BTC Tên Văn Bản Hướng dẫn đăng ký giao dịch chứng khoán của các công ty đại chúng chưa niêm yết Người ký Thứ trưởng Trần Xuân Hà Ngày đăng tin 05 – 01 – 2015 Nội dung tóm tắt Ngày 05/01/2015, Bộ trưởng Bộ Tài […]

by lam· · 0 comments · Quy định
Trình bày quy chế hướng dẫn sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý Công ty quản lý quỹ và Quỹ đầu tư của UBCKNN

Trình bày quy chế hướng dẫn sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý Công ty quản lý quỹ và Quỹ đầu tư của UBCKNN

Nơi ban hành Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Loại Văn Bản Quyết định Số Văn Bản 14/QĐ-UBCK Tên Văn Bản Quy chế hướng dẫn sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý Công ty quản lý quỹ và Quỹ đầu tư của UBCKNN Người ký Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Liên Hoa Ngày đăng tin 09 – […]

by lam· · 0 comments · Quy định
Hướng dẫn hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán

Hướng dẫn hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán

Nơi ban hành Bộ Tài chính Loại Văn Bản Thông tư Số Văn Bản 05/2015/TT-BTC Tên Văn Bản Hướng dẫn hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán Người ký Thứ trưởng Trần Xuân Hà Ngày đăng tin 15 – 01 – 2015 Nội dung tóm tắt Ngày 15/01/2015, Bộ trưởng Bộ Tài […]

by lam· · 0 comments · Quy định
Trình bày công văn của Bộ Tài chính về việc thoái vốn thông qua đấu giá cổ phần

Trình bày công văn của Bộ Tài chính về việc thoái vốn thông qua đấu giá cổ phần

Nơi ban hành Bộ Tài chính Loại Văn Bản Khác Số Văn Bản 2660/BTC-UBCK Tên Văn Bản Công văn của Bộ Tài chính về việc thoái vốn thông qua đấu giá cổ phần Người ký Thứ trưởng Trần Xuân Hà Ngày đăng tin 26 – 02 – 2015 Nội dung tóm tắt Nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Thủ […]

by lam· · 0 comments · Quy định
Giới thiệu quy trình giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương tại Sở GDCK Hà Nội

Giới thiệu quy trình giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương tại Sở GDCK Hà Nội

Nơi ban hành Sở GDCK Hà nội Loại Văn Bản Quyết định Số Văn Bản 164/QĐ-SGDHN Tên Văn Bản Quy trình giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương tại Sở GDCK Hà Nội Người ký Tổng Giám đốc Trần Văn Dũng Ngày đăng tin 23 – 03 […]

by lam· · 0 comments · Quy định
Giới thiệu quy trình công bố thông tin và báo cáo đối với thành viên giao dịch trái phiếu Chính phủ tại Sở GDCK Hà Nội

Giới thiệu quy trình công bố thông tin và báo cáo đối với thành viên giao dịch trái phiếu Chính phủ tại Sở GDCK Hà Nội

Nơi ban hành Sở GDCK Hà nội Loại Văn Bản Quyết định Số Văn Bản 161/QĐ-SGDHN Tên Văn Bản Quy trình công bố thông tin và báo cáo đối với thành viên giao dịch trái phiếu Chính phủ tại Sở GDCK Hà Nội Người ký Tổng Giám đốc Trần Văn Dũng Ngày đăng tin 23 – 03 – 2015 Nội […]

by lam· · 0 comments · Quy định
Trình bày quy chế Tổ chức và Quản lý Thị trường giao dịch chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết tại Sở GDCK Hà Nội

Trình bày quy chế Tổ chức và Quản lý Thị trường giao dịch chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết tại Sở GDCK Hà Nội

  Nơi ban hành Sở GDCK Hà nội Loại Văn Bản Quyết định Số Văn Bản 236/QĐ-SGDHN Tên Văn Bản Quy chế Tổ chức và Quản lý Thị trường giao dịch chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết tại Sở GDCK Hà Nội Người ký Tổng Giám đốc Trần Văn Dũng Ngày đăng tin 24 – 04 […]

by lam· · 0 comments · Quy định
Giới thiệu chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh

Giới thiệu chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh

Nơi ban hành Chính phủ Loại Văn Bản Nghị định Số Văn Bản 42/2015/NĐ-CP Tên Văn Bản Chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh Người ký Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng Ngày đăng tin 05 – 05 – 2015 Nội dung tóm tắt Ngày 05/05/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 42/2015/NĐ-CP quy […]

by lam· · 0 comments · Quy định