CII lãi 734 tỷ đồng trong quý 2/2015

HĐQT CII cũng sẽ triệu tập ĐHCĐ bất thường lần 1 năm 2015 để thông qua việc nới room lên mức tối đa theo quy định của pháp luật.

CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Tp.HCM (mã: CII) vừa công bố nghị quyết HĐQT ngày 31/07/2015 với sự thông qua một số nội dung lớn có liên quan đến hoạt động của CII.

Cụ thể, HĐQT đã thông qua dự báo kết quả lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2015 và cả năm 2015 lần lượt là 734 tỷ đồng và 905 tỷ đồng.

Trên cơ sở đã được sự chấp thuận của UBND TP.HCM, CII đã nhận thanh toán bổ sung 2 lô đất với tổng diện tích 11.823m2 trong khu đô thị mới Thủ Thiêm nhằm hoàn vốn cho hợp đồng BT. Như vậy tổng diện tích đất trong khu đô thị mới Thủ Thiêm mà CII sẽ nhận được trong tương lai khoảng 97.000m2 (thay vì 85.000m2 như trước đây).

HĐQT CII cũng sẽ triệu tập ĐHCĐ bất thường lần 1 năm 2015 để thông qua việc nới room lên mức tối đa theo quy định của pháp luật.

Một chủ trương lớn cũng được thông qua là CII sẽ mua lại toàn bộ số cổ phiếu chuyển đổi từ trái phiếu chuyển đổi đã phát hành cho Goldman Sachs (GS). Theo đó, CII sẽ mua tối đa 30% số lượng cổ phiếu lưu hành của CII từ GS để làm cổ phiếu quỹ. Mục đích sử dụng cổ phiếu theo thứ tự ưu tiên, nếu dòng tiền CII trong năm 2016 đủ mạnh, CII sẽ dùng cổ phiếu quỹ để thưởng cho cổ đông hiện hữu, hoặc bán lại cho nhà đầu tư mới với giá không thấp hơn 130% so với giá mua lại của Goldman Sachs. Trong tình huống xấu nhất, CII sẽ bán ra thị trường để tạo vốn đầu tư.

Ngoài ra, HĐQT của CII cũng thông qua chủ trương bán tầng triệt, cao ốc 70 Lữ Gia, quận 11 TP.HCM nhằm thu hồi một phần vốn đầu tư và lợi nhuận của dự án cao ốc 70 Lữ Gia. Đồng thời, thông qua chủ trương phát hành riêng lẻ 462,8 tỷ đồng trái phiếu cho VIAC Limited Partnership. Tùy thuộc vào trái chủ trái phiếu có thể được hoàn trả vốn gốc bằng tiền hoặc bằng cổ phiếu của dự án BOT Trung Lương – Mỹ Thuận (sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép).

CII sẽ nâng tỷ lệ sở hữu tại NBB nhằm toàn tất tái cấu trúc CII (thành lập CII Land). Theo đó CII tăng tỷ lệ sở hữu tại NBB lên 45% vào cuối năm 2015 và 51% vào tháng 6/2016. Về kế hoạch tăng vốn, CII sẽ mua NBB với giá 27.200 đồng/cp, chào mua công khai 2 triệu cổ phần NBB từ cổ đông hiện hữu, phần còn lại sẽ mua từ phát hành riêng lẻ của NBB cho CII.

Leave a Reply

Your email address will not be published.