Cổ phiếu là gì? Tại sao nhiều người đầu tư vào cổ phiếu?

Nhiều người nói rằng, việc đầu tư chứng khoán rất nguy hiểm vì chưa hiểu rõ về cổ phiếu, đặc biệt là giới trẻ. Sau đây chúng tôi cung cấp một số kiến thức cơ bản về cổ phiếu dành cho các bạn trẻ bắt đầu sự nghiệp đầu tư của mình.

Cổ phiếu là gì?

Chúng ta hãy hình dung cổ phiếu như thế này là giấy tờ có giá trị xác nhận quyền sở hữu cổ phần của doanh nghiệp. Nhiều công ty quyết định chọn phương án phát hành cổ phiếu để phục vụ cho kế hoạch đầu tư tăng trưởng của mình.

cổ phiếu là gì?

Tại sao nhiều người lại đầu tư vào cổ phiếu?

đầu tư cổ phiếu

Chỉ với một lý do rất đơn giản và dễ hiểu đó là kinh doanh làm ăn có lãi thì giá cổ phiếu cũng sẽ tăng trưởng theo. Ngoài ra, sở hữu cổ phiếu còn có quyền nhận được cổ tức mà doanh nghiệp chi trả nghĩa là trích một phần từ lợi nhuận của doanh nghiệp đó.

Ngoài ra, doanh nghiệp sẽ dành khoảng 20% còn lại của lợi nhuận để tái đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh.Khoản cổ tức mà bạn nhận được là một phần thu nhập chính đáng và tất nhiên, nó sẽ bị đánh thuế.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *