Công ty tài chính cổ phần Việt Nam được Maritime Bank mua lại

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 1161/QĐ-NHNN về việc Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) mua lại Công ty Tài chính cổ phần Dệt may Việt Nam và thay đổi hình thức pháp lý của Công ty Tài chính cổ phần Dệt may Việt Nam.
Công ty tài chính cổ phần dệt may Việt Nam được Maritime Bank mua lại

Công ty tài chính cổ phần dệt may Việt Nam được Maritime Bank mua lại

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 6/7/2015 và theo đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận việc Maritime Bank mua lại Công ty Tài chính cổ phần Dệt may Việt Nam và thay đổi hình thức pháp lý của Công ty Tài chính cổ phần Dệt may Việt Nam từ công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Maritime Bank sở hữu 100% vốn điều lệ.
Maritime Bank có trách nhiệm tiếp nhận toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của Công ty Tài chính cổ phần Dệt may Việt Nam. Maritime Bank và Công ty Tài chính cổ phần Dệt may Việt Nam có trách nhiệm thực hiện các thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, đăng ký doanh nghiệp, đăng bố cáo và các thủ tục pháp lý khác theo quy định của pháp luật hiện hành.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng có Quyết định số 1162/QĐ-NHNN sửa đổi, bổ sung Khoản 1 và Khoản 7 Điều 1 Giấy phép thành lập và hoạt động công ty tài chính số 255/GP-NHNN ngày 16/11/2010 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cấp cho Công ty Tài chính cổ phần Dệt may Việt Nam.
Các hoạt động của Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam được quy định cụ thể, chi tiết tại Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 6/7/2015 và là bộ phận không tách rời của Giấy phép số 225/GP-NHNN ngày 16/11/2010 nêu trên.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *