CTT, CCI đạt xấp xỉ 70% lợi nhuận cả năm

Kết quả kinh doanh cho thấy, CTT đạt 71% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm trong khi CCI đạt được 66% kế hoạch cả năm.

CTCP chế tạo máy Vinacomin (mã chứng khoán CTT) vừa công bố BCTC quý 2/2015

Quý 2/2015, doanh thu thuần đạt 217,7 tỷ đồng, giảm 25%, trong khi giá vốn hàng bán giảm được 29% so với cùng kỳ. Do vậy, dù doanh thu giảm, song lợi nhuận gộp lại tăng 3,6 tỷ đồng, từ 19,7 tỷ đồng quý 2/2014 lên 23,3 tỷ đồng quý 2/2015. Biên lợi nhuận gộp quý 2 này đạt 11,5%, tăng mạnh so với tỷ lệ 7,3% quý 2 năm ngoái.

Dòng tiền thu được từ hoạt động tài chính quý 2 này không đáng kể, quý 2/2014, doanh thu từ hoạt động tài chính cũng chỉ hơn 130 triệu đồng. So với quý 2 năm ngoái, chi phí tài chính 3,4 tỷ đồng giảm được 26%. Do chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh, từ 13 tỷ đồng quý 2/2014 lên 17,7 tỷ đồng quý này, nên dù lợi nhuận gộp tăng đáng kể, song lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh chỉ đạt 2,1 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trừ thuế, doanh nghiệp còn lãi 1,68 tỷ đồng, giảm 5% so với quý 2/2014.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, tổng vay và nợ thuê tài chính dài hạn giảm được 31 tỷ đồng, trong khi nợ ngắn hạn lại tăng 168 tỷ đồng; tổng cộng tài sản tăng 140 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh nửa đầu năm, doanh thu thuần đạt 411,6 tỷ đồng, thực hiện được 41% kế hoạch cả năm; Lợi nhuận trước thuế đạt 3,97 tỷ đồng, đạt được 71% chỉ tiêu về lợi nhuận cả năm.

CTCP Đầu tư và Phát triển CN – Thương mại Củ Chi (CCI) cũng vừa công bố BCTC hợp nhất quý 2/2015 và 6 tháng đầu năm.

Quý 2/2015, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 102 tỷ đồng, giảm 16% và giá vốn hàng bán giảm được đến 24% so với cùng kỳ năm 2014, do vậy, lợi nhuận gộp tăng trưởng mạnh, đạt 13,6 tỷ đồng so với con số 5,8 tỷ đồng đạt được quý 2/2014.

Doanh thu từ hoạt động tài chính, trong đó chủ yếu là tiền thu được từ lãi cho vay và lãi tiền gửi 3,1 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ; trong khi đó chi phí lãi vay không đáng kể chưa đến 40 triệu đồng. Tổng chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 5,2 tỷ đồng, tăng nhẹ so với con số 4,8 tỷ đồng phải chi cùng kỳ năm ngoái.

Các loại chi phí tăng không đáng kể, trong khi giá vốn hàng bán giảm được nhiều, tiền thu được từ hoạt động tài chính tăng nhẹ nên kết quả lợi nhuận trước thuế doanh nghiệp đạt 11,5 tỷ đồng, gấp 3,6 lần cùng kỳ năm 2014 (đạt 3,2 tỷ đồng). Trừ thuế, công ty còn lãi ròng 9 tỷ đồng, tăng 260% so với quý 2 năm ngoái (2,5 tỷ đồng), trong đó toàn bộ là lợi nhuận cổ đông công ty mẹ.

Lũy kế kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 191,2 tỷ đồng, thực hiện được 45% kế hoạch đề ra cho cả năm; Lợi nhuận sau thuế đạt 12,5 tỷ đồng, bằng 66% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Leave a Reply

Your email address will not be published.