Cùng tìm hiểu bí mật những doanh nghiệp gia đình thành công

Nhưng chính xác những gì đã làm nên thành công của các doanh nghiệp gia đình?

Kết quả là:

– 87% đã xác định rõ người thừa kế

– 70% đang xem xét đưa nữ giới vào vị trí CEO tiếp theo

– 90% có ban giám đốc

– 90% thường xuyên tiến hành các cuộc họp gia đình hoặc cổ đông để thảo luận các vấn đề kinh doanh

– 76% tự phác họa mình là doanh nghiệp gia đình trong nhãn mác

– 81% tham gia vào các hoạt động từ thiện

– 83% sẽ tăng chi phí và đầu tư vào an ninh mạng

Cuộc khảo sát mới đây của Forbes, tiến hành cùng với Trung tâm Doanh nghiệp Gia đình Cox thuộc Đại học Kennesaw State University, đã nghiên cứu quan điểm của 25 trong số những doanh nghiệp gia đình lớn nhất tại 21 thị trường hàng đầu toàn cầu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *