Đại hội cổ đông lần thứ 2 của GP.Bank vẫn không có hồi kết

Ngay sau khi đại hội bất thành lần 2, GP.Bank tiếp tục phát đi thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3 vào ngày 2/7/2015.

Đại hội cổ đông bất thường lần 2 của Ngân hàng Dầu khí Toàn cầu (GP.Bank) diễn ra sáng nay 27/6 tại Hà Nội. Tuy nhiên, theo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu, số cổ đông đến dự chỉ đại diện cho 32% cổ phiếu có quyền biểu quyết thay vì tối thiểu 51% như quy định nên cuộc họp một lần nữa không đủ điều kiện tiến hành.

Trước đó, ngày 20/6, GP.Bank cũng đã tổ chức đại hội cổ đông lần thứ nhất nhưng chỉ có 36 số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự, không đủ theo quy định là ít nhất 65% cổ phiếu có quyền biểu quyết nên đã không thể diễn ra.

Một số yếu tố không đủ để đi đén hồi kết

Một số yếu tố không đủ để đi đén hồi kết

Ngay sau khi đại hội bất thành lần 2, GP.Bank tiếp tục phát đi thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3 vào ngày 2/7/2015.

Theo quy định, đại hội lần thứ 3 của GP.Bank sẽ diễn ra mà không phụ thuộc vào số lượng cũng như tỷ lệ cổ đông có quyền biểu quyết tham dự.

GP.Bank tổ chức họp cổ đông bất thường đợt này nhằm kêu gọi bổ sung vốn, đảm bảo hoạt động kinh doanh và giá trị thực của vốn điều lệ đáp ứng tối thiểu mức vốn pháp định của pháp luật là 3.000 tỷ đồng. GP.Bank đồng thời là ngân hàng duy nhất trong số các ngân hàng yếu kém được xác định từ 2012 vẫn chưa có phương án tái cơ cấu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *