Đại hội đồng cổ đông năm 2015 tại ngân hàng Maritime Bank

Ngày 28/05/2015, tại Khách sạn Daewoo, Hà Nội, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 .

Đại hội đã thông qua báo cáo hoạt động, phương án phân phối lợi nhuận năm 2014; kế hoạch kinh doanh năm 2015; tiến độ sáp nhập MDB (Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông) vào Maritime Bank; các nội dung liên quan đến công tác điều hành, quản trị ngân hàng cũng như việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 2 thành viên Hội đồng Quản trị.

Mặc dù đã có nhiều dấu hiệu phục hồi nhưng năm 2014 vẫn tiếp tục là một năm khó khăn đối với ngành tài chính ngân hàng. Trong bối cảnh đó, với quan điểm phát triển an toàn, bền vững cùng với việc triển khai mạnh mẽ hoạt động kinh doanh theo chiến lược đã được phê duyệt, kết quả kinh doanh năm 2014 của Maritime Bank đã từng bước được cải thiện, cụ thể:

Tổng tài sản tại 31/12/2014 đạt 104.369 tỷ đồng; vốn huy động tại thị trường I và trái phiếu huy động vốn đạt 66.874 tỷ đồng; dư nợ tín dụng đạt 39.352 tỷ đồng, cùng với đó các sáng kiến nhằm kiểm soát hiệu quả chi phí đã được triển khai góp phần giảm chi phí hoạt động tới 14% so với năm trước, lợi nhuận trước thuế trước trích lập dự phòng đạt 985 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở dưới mức quy định của NHNN, ở mức 2,61%. Năm 2014 đã đánh dấu thành công của Maritime Bank trong nỗ lực tăng doanh thu từ phí dịch vụ với mức tăng ấn tượng 197,24% so với năm 2013.

img_201505281441429895

 

Xác định năm 2015 tình hình thị trường vẫn còn khó khăn, Đại hội cũng thông qua định hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2015 gắn với mục tiêu an toàn, hiệu quả, chú trọng phát triển bền vững, cụ thể: Tổng tài sản ở mức 109.576 tỷ đồng tăng 105% so với 2014, vốn huy động tại thị trường I và trái phiếu huy động vốn là 78.275 tỷ đồng (tăng 117%), dư nợ tín dụng 42.013 tỷ đồng (tăng 106,8%), lợi nhuận trước thuế trước trích lập dự phòng 1.114 tỷ đồng tăng 113,1% so với năm 2014; tỷ lệ nợ xấu đảm bảo duy trì dưới 3% theo quy định của NHNN.

Một trong những nội dung được đặc biệt quan tâm tại Đại hội lần này là Báo cáo tiến độ sáp nhập chính thức MDB vào Maritime Bank và mua lại Công ty cổ phần Tài Chính Dệt May (TFC). Theo đó dự kiến việc mua lại TFC và việc sáp nhập chính thức MDB vào Maritime Bank sẽ được tổ chức thực hiện cuối tháng 6 đầu tháng 7 năm 2015, giúp đưa Maritime Bank trở thành một trong số các Ngân hàng tốp đầu trong khối ngân hàng thương mại cổ phần xét về vốn điều lệ và mạng lưới giao dịch, đồng thời phát huy được thế mạnh hợp nhất để mang tới nhiều hơn nữa lợi ích thiết thực đối với các khách hàng, đối tác và cổ đông của Ngân hàng.

img_201505281442122794

Cũng tại Đại hội, các cổ đông đã bỏ phiếu thông qua việc từ nhiệm của ông Fransis Andrew thành viên độc lập và ông Đào Trọng Khanh Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị và bầu bổ sung hai thành viên mới: Ông Đỗ Lam Điền, nguyên Thành viên Hội đồngg Quản trị kiêm Phó Tổng Giám Đốc thường trực ngân hàng TMCP Phát Triển Mê Kông (MDB), là Thành viên; và bà Dương Hồng Loan, nguyên Phó chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Tài chính Dệt May Việt Nam (TFC), là thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ V (2012-2016).

Với bề dày kinh nghiệm và kiến thức của 2 thành viên Hội đồng Quản trị mới hy vọng sẽ giúp Maritime Bank triển khai việc sáp nhập MDB và mua lại TFC thành công tạo đà cho những bước phát triển mới mạnh mẽ trong tương lai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *