DATC có thể được tăng vốn lên 6.000 nghìn tỷ đồng

Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2015, DATC đã đạt tổng doanh số mua nợ là khoảng 1.400 tỷ đồng, tăng gấp 2,87 lần so với cùng kỳ năm 2014.

Tổng doanh thu của công ty đạt hơn 900 tỷ đồng, tăng gấp 1,8 lần so với cùng kỳ năm 2014, trong đó doanh thu từ hoạt động mua bán nợ là hơn 700 tỷ đồng, tăng gấp 1,47 lần so với cùng kỳ năm 2014.

Trong hoạt động mua bán nợ năm 2015, Công ty đã hỗ trợ xử lý nợ và tài sản tồn đọng cho 33 doanh nghiệp; doanh thu từ xử lý tài sản và thu hồi nợ loại trừ đã tiếp nhận là 62,4 tỷ đồng, tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ năm 2014.

Về thực hiện nghĩa vụ nhà nước, Công ty đã nộp ngân sách 68,3 tỷ đồng, trong đó 43,7 tỷ đồng nộp qua SCIC, tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ 2014.

Bộ Tài chính hiện đang lấy ý kiến về Dự thảo Thông tư về Điều lệ tổ chức và hoạt động của DATC.

Theo dự thảo lần này, mức vốn điều lệ của DATC được đề xuất là 6.000 tỷ đồng trong khi công ty này hiện có vốn 2.481 tỷ đồng.

Dự thảo còn bổ sung cho DATC được mua các khoản nợ, tài sản mà chủ nợ, chủ tài sản có nhu cầu bán (bao gồm cả tài sản và quyền sử dụng đất, tài sản trên đất được sử dụng để bảo đảm cho các khoản nợ, nợ nước ngoài, hối phiếu, trái phiếu, bao gồm cả hối phiếu, trái phiếu do chính DATC phát hành.

Đáng chú ý, dự thảo còn nêu rõ, hoạt động đầu tư mua cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi, quyền mua được phân chia theo số lượng cổ phiếu DATC đang nắm giữ tại các công ty cổ phần do DATC thực hiện tái cơ cấu nhằm đảm bảo tỷ lệ cổ phần nắm giữ tại doanh nghiệp; hay hoạt động đầu tư phát sinh từ hoạt động mua bán nợ như góp vốn cổ phần, liên doanh, liên kết bằng nợ, tài sản, chuyển nợ thành vốn góp, đầu tư để khai thác tài sản tồn đọng, tài sản đảm bảo, tài sản nhận gán nợ… không được coi là đầu tư ngoài ngành.

Leave a Reply

Your email address will not be published.