Archive for September 19th, 2015

Sinh viên ngành công nghệ hoá học sẽ làm gì khi ra trường

Sinh viên ngành công nghệ hoá học sẽ làm gì khi ra trường

1. Công nghệ Thực phẩm Đào tạo cử nhân hoặc kĩ sư (tùy theo từng trường) Công nghê thực phẩm, sinh viên được trang bị những kiến thức liên quan đến vận hành dây chuyền công nghệ sản xuất, tham gia thiết kế chế tạo thiết bị công nghệ, tạo nguyên liệu mới trong lĩnh vực thực phẩm hoặc dược […]

by hoang yen· · 0 comments · Khởi nghiệp
Sinh viên ngành toán ra trường làm gì?

Sinh viên ngành toán ra trường làm gì?

I. Ngành Toán học: Mục tiêu đào tạo: Đào tạo cho xã hội những cán bộ có trình độ cử nhân khoa học, có kiến thức chuyên sâu về Toán học và khả năng ứng dụng Toán học vào các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kinh tế, xã hội. Sinh viên được trang bị những kiến thức đại cương […]

by hoang yen· · 0 comments · Khởi nghiệp