Archive for September 22nd, 2015

Văn -Sử- Địa những ngành chủ chốt của khối ngành xã hội

Văn -Sử- Địa những ngành chủ chốt của khối ngành xã hội

1. Sư phạm Ngữ văn Chương trình đào tạo cung cấp cho bạn kiến thức cơ bản, toàn diện và hệ thống về khoa học Ngữ văn, về khoa học giáo dục; có kiến thức chuyên sâu ở mức độ nhất định để có thể tiếp tục học tập ở trình độ đào tạo cao hơn thuộc chuyên ngành: Văn […]

by hoang yen· · 0 comments · Khởi nghiệp
Tìm hiểu về ngành công nghệ sinh học và định hướng cho tương lai

Tìm hiểu về ngành công nghệ sinh học và định hướng cho tương lai

Công nghệ sinh học(CNSH) là sự tập hợp các ngành khoa học và công nghệ nhằm tạo ra các quy trình công nghệ khai thác ở quy mô công nghiệp. Các hoạt động sống của vi sinh vật, tế bào động, thực vật để sản xuất các sản phẩm có giá trị phục vụ đời sống, phát triển kinh tế […]

by hoang yen· · 0 comments · Khởi nghiệp
Tương lai rộng mở cho sinh viên ngành vật lý học

Tương lai rộng mở cho sinh viên ngành vật lý học

Chọn một nghề nghĩa là chọn cho mình một tương lai!, Khoa Vật lý và Công nghệ đã tiến hành điều tra và thu thập thông về cơ hội việc làm cũng như cơ hội thăng tiến của các cựu sinh viên tốt nghiệp ngành Cử nhân Vật lý đào tạo tại Khoa những khóa đầu tiên. Tôi xin chia […]

by hoang yen· · 0 comments · Khởi nghiệp