ĐHCĐ PVI : lãnh đạo mới , vốn lên 12,5 lần

Theo kế hoạch được thông qua , vốn điều lệ của Công ty cổ phần PIV sẽ tăng từ 12 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng . Tổng giám đốc mới của công ty có tuổi đời khá trẻ sinh năm 1991.

CTCP PIV (mã PIV- HNX) vừa công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 được tổ chức vào ngày 29/5/2015.

Tại Đại hội, nhiều nội dung quan trọng đã được công ty thông qua.

Đáng chú ý là kế hoạch tăng vốn điều lệ khủng từ 12 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng. Cùng với kế hoạch này, các mục tiêu kinh doanh năm 2015 của PIV đều đặt ra cao gấp nhiều lần năm trước.

Cụ thể, doanh thu 200 tỷ đồng, lợi nhuận kế hoạch đạt 32 tỷ đồng. Mức cổ tức dự kiến. Năm 2014, PIV thu về 101,5 tỷ đồng doanh thu và hơn 8 tỷ đồng lợi nhuận và không thực hiện chia cổ tức. Kế hoạch 2015 được đặt ra khá táo bạo với doanh thu tăng gấp đôi, lợi nhuận tăng gấp bốn. Theo đăng ký, PIV là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ thẩm định giá; dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp; đầu tư .

Ngoài ra, trong Đại hội này, công ty cũng trình và báo cáo với các cổ đông về việc thay đổi các vị trí nhân sự chủ chốt trong tháng 4/2015 vừa qua.

Ông Tạ Ngọc Lẫm, Tổng Giám đốc của công ty đã có đơn xin từ nhiệm. Thay thế cho vị trí này là ông Trần Đức Dũng, sinh năm 1991. Vị trí Chủ tịch HĐQT cũng đã được thay đổi. Ông Lê Ngọc Tuấn đảm nhận vị trí Chủ tịch, trước đây, ông Tuấn chưa tham gia vào HĐQT của công ty.

Theo báo cáo quản trị của công ty, nhiều cổ đông lớn đã rút vốn khỏi công ty này, gồm ông Nguyễn Vũ Trọng Minh (bán hơn 24% vốn), ông Đỗ Thị Thanh Nga (bán 6,67% vốn) và bà Nguyễn Thị Bảo Linh (bán 16,67% vốn).

Leave a Reply

Your email address will not be published.