Diễn biến cổ phiếu trong tuần qua

* TCM: VPBS khuyến nghị nắm giữ

Chúng tôi thay đổi khuyến nghị đối với CTCP Dệt may – Đầu tư -Thương mại Thành Công (TCM) từ MUA thành NẮM GIỮ.

Tuần qua, TCM có 1 phiên giảm và 4 phiên tăng liên tiếp vào cuối tuần, trong đó có tới  phiên tăng trần. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu TCM tăng 4.100 đồng (+15,07%) từ 27.200 đồng/Cp lên 31.300 đồng/CP.

* BVH: FPTS khuyến nghị phù hợp với nhà đầu tư ưa rủi ro

Do thị trường chung vẫn đang được đánh giá ở mức thận trọng và trong nhịp hồi nên việc mua vào lúc này chỉ phù hợp với nhà đầu tư ưa rủi ro, và cần phải phản ứng nhanh nhạy nếu thị trường xuất hiện biến động.

Tuần qua, BVH chỉ có duy nhất 1 phiên giảm và 4 phiên tăng liên tiếp vào cuối tuần. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu BVH tăng 2.400 đồng (+7,23%) từ 33.200 đồng/Cp lên 35.600 đồng/CP.

* BTP: MSBS khuyến nghị không nên giải ngân

Với những diễn biến không khả quan như hiện tại, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư không nên giải ngân và chỉ tham gia khi có thông tin hỗ trợ tích cực hơn trong tương lai

Tuần qua, BTP có 2 phiên giảm và 3 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu BTP tăng 300 đồng (+2,01%) từ 14.900 đồng/Cp lên 15.200 đồng/CP.

* LCG: FPTS khuyến nghị mua vào

Với P/B 0.89x và BVPS 12.383 đ/cp, giá mục tiêu của cổ phiếu LCG là 11.000 đ/cp. Khuyến Nghị MUA.

Tuần qua, LCG chỉ duy nhất 1 phiên giảm vào đầu tuần và có tới 4 phiên tăng, trong đó 2 phiên tăng trần. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu LCG tăng 900 đồng (+13,24%) từ 6.800 đồng/Cp lên 7.700 đồng/CP.

* VPH: FPTS khuyến nghị theo dõi

Triển vọng trung – dài hạn của VPH vẫn chưa thực sự rõ ràng cộng thêm thanh khoản cổ phiếu VPH vốn không cao, khuyến nghị các nhà đầu tư chỉ nên THEO DÕI đối với VPH.

Tuần qua, VPH có 1 phiên đứng giá, 1 phiên giảm và 3 phiên tăng, trong đó phiên 22/5 tăng trần. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu VPH tăng 800 đồng (+7,41%) từ 10.800 đồng/Cp lên 11.600 đồng/CP.

* DCM: FPTS khuyến nghị thêm vào

Bằng phương pháp định giá chiết khấu dòng tiền chúng tôi đưa ra khuyến nghị THÊM đối với DCM với giá mục tiêu 14.100 đồng/cp.

Tuần qua, DCM có 3 phiên đứng giá, 1 phiên giảm và 1 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu DCM tăng 100 đồng (+0,78%) từ 12.900 đồng/Cp lên 13.000 đồng/CP.

* PVT: VPBS khuyến nghị mua dài hạn

Doanh thu thuần hợp nhất quý I/2015 tương ứng với 21% dự phóng cả năm trong khi lãi ròng tương ứng với 26%. Do đó, chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA dài hạn với mức giá mục tiêu 15.000 đồng/cổ phiếu.

Tuần qua, PVT có 1 phiên đứng giá, 1 phiên giảm và 3 phiên tăng, trong đó phiên giữa tuần ngày 20/5 tăng trần. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu PVT tăng 800 đồng (+7,48%) từ 10.700 đồng/Cp lên 11.500 đồng/CP.

* DHA: VPBS khuyến nghị mua vào

Chúng tôi khuyến nghị MUA DHA với giá mục tiêu 1 năm là 21.400 đồng (tương đương PE 8x), tỷ suất lợi nhuận là 25%.

Tuần qua, DHA có 3 phiên giảm và 2 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu DHA giảm 200 đồng (-1,13%) từ 17.700 đồng/Cp xuống 17.500 đồng/CP.

* VSC: VPBS khuyến nghị nắm giữ

chúng tôi duy trì khuyến nghị NẮM GIỮ cổ phiếu VSC dài hạn với mức giá mục tiêu là 54.800 đồng/cổ phiếu.

Tuần qua, VSC có 1 phiên đứng giá, 1 phiên giảm và 3 phiên tăng giữa tuần. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu VSC tăng 1.500 đồng (+2,75%) từ 54.500 đồng/Cp lên 56.000 đồng/CP.

* REE: VPBS khuyến nghị nắm giữ

Chúng tôi duy trì khuyến nghị NẮM GIỮ dài hạn với giá mục tiêu là 29.800 đồng/cổ phiếu.

Tuần qua, REE có duy nhất 1 phiên giảm vào đầu tuần ngày 18/5 và 4 phiên tăng liên tiếp. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu REE tăng 700 đồng (+2,83%) từ 24.700 đồng/Cp lên 25.400 đồng/CP.

* FPT: VPBS khuyến nghị mua vào

Chúng tôi giữ khuyến nghị MUA dài hạn đối với cổ phiếu FPT với mức giá mục tiêu 12 tháng là 58.500 đồng/cổ phiếu.

Tuần qua, FPT có 2 phiên giảm và 3 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu FPT tăng 2.900 đồng (+5,91%) từ 49.100 đồng/Cp lên 52.000 đồng/CP.

* NTP: Theo MBKE, PE của NTP ở mức thấp, khoảng 8,5x

Với kế hoạch như trên, EPS 2015 dự phóng đạt 5.712 đồng/cp tương đương PE 2015 ở mức 8,5x, thấp hơn mức 10x trung bình ngành.

Tuần qua, NTP có 1 phiên đứng giá, 2 phiên giảm và 2 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu NTP tăng 900 đồng (+1,87%) từ 48.100 đồng/Cp lên 49.000 đồng/CP.

* HVG: Theo MBKE, PE của HVG giao dịch ở mức 8,6x

Ước tính lợi nhuận lợi nhuận sau thuế 2015 khoảng 324 tỷ, EPS 2015 đạt 1.861 đồng/cp, PE 2015 giao dịch ở mức 8,6x, tương đương trung bình ngành.

Tuần qua, HVG có 2 phiên giảm và 3 phiên tăng, trong đó phiên cuối tuần ngày 22/5 tăng trần. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu HVG tăng 1.400 đồng (+8,19%) từ 17.100 đồng/Cp lên 18.500 đồng/CP.

* BMP: Theo MBKE, PE của BMP khá thấp, ở mức 8x

Ước tính lợi nhuận 2015 của BMP có khả năng cao hơn KH đề ra. Ước EPS 2015 đạt 9.488 đồng/cp, PE 2015 giao dịch ở mức 8x, thấp hơn trung bình ngành là 10x.

Tuần qua, BMP có 2 phiên giảm và 3 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu BMP tăng 500 đồng (+0,67%) từ 74.500 đồng/Cp lên 75.000 đồng/CP.

* VSH: MBKE khuyến nghị nắm giữ

Cổ phiếu VSH giao dịch với P/E 12,6x và P/B 0,9x. Chúng tôi duy trì khuyến nghị Nắm giữ.

Tuần qua, VSH có 3 phiên giảm và 2 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu VSH tăng 100 đồng (+0,73%) từ 13.700 đồng/Cp lên 13.800 đồng/CP.

* VNM: VPBS khuyến nghị nắm giữ

Kết quả lợi nhuận sau thuế quý I của VNM đạt 1560 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 23% kế hoạch cả năm. Chúng tôi giữ nguyên khuyến nghị Nắm Giữ với giá mục tiêu là 113.000 đồng cổ phiếu.

Tuần qua, VNM có 2 phiên đứng giá, 1 phiên giảm duy nhất ngày 21/5 và 2 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu VNM tăng 2.000 đồng (+1,9%) từ 105.000 đồng/Cp lên 107.000 đồng/CP.

* PGS: VDSC đánh giá cao về hiệu quả kinh doanh

Chúng tôi đánh giá cao PGS nhất về hiệu quả kinh doanh và đang chờ đợi sự cải thiện của mảng kinh doanh LPG trong các quý tiếp theo cùng cơ hội phân phối khí CNG cho hệ thống Tiền Hải – Thái Bình.

Tuần qua, PGS có 1 phiên đứng giá, 2 phiên giảm và 2 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu PGS giảm 200 đồng (-1,04%) từ 19.300 đồng/Cp xuống 19.100 đồng/CP.

* BCI: MSBS khuyến nghị theo dõi

Với mức giá đang giao dịch hiện tại: 19.800 đồng/CP, và P/E, P/B lần lượt là 14,71 và 0,81, chúng tôi khuyến nghị NĐT cần thêm thời gian theo dõi.

Tuần qua, BCI có 1 phiên đứng giá, 2 phiên giảm và 2 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu BCI tăng 600 đồng (+3,09%) từ 19.400 đồng/Cp lên 20.000 đồng/CP.

* HPG: SSI khuyến nghị mua

Với PE mục tiêu là 9x, giá mục tiêu 1 năm của chúng tôi cho HPG sẽ đạt 29.500 đồng/cổ phiếu. Chúng tôi khuyến nghị MUA cổ phiếu ở mức giá thấp hơn 24.500 đồng/cổ phiếu.

Tuần qua, HPG có 1 phiên đứng giá, 1 phiên giảm và 3 phiên tăng, trong đó phiên 20/5 tăng trần. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu HPG tăng 800 đồng (+3,07%) từ 26.100 đồng/Cp lên 26.900 đồng/CP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *