Điện càng dùng giá càng cao

Bộ Công thương cho biết, ở hầu hết các nước trên thế giới bao gồm cả các nước phát triển và đang phát triển đều áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt thực hiện theo giá lũy tiến bậc thang, tức là sử dụng điện càng nhiều thì giá điện càng cao.

Theo Bộ Công thương, điện năng là một hàng hóa đặc biệt, việc sản xuất và tiêu dùng diễn ra đồng thời, người dùng sử dụng điện trước và trả tiền sau.

Hiện nay, phần lớn lượng điện năng được sản xuất từ các nguồn nguyên liệu hóa thạch, không tái tạo được như than đá, dầu mỏ, khí đốt trong khi các nguồn năng lượng tái tạo như: năng lượng mặt trời, gió… chưa được phát triển mạnh, nguyên nhân là do hiệu quả chưa cao, cách thức sử dụng còn khá phức tạp và chi phí đầu tư còn cao.

gia-dien-sinh-hoat-cao-nhat-len-toi-2587-dongkwh-1

Nhằm khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả rất nhiều nước trên thế giới áp dụng giá điện theo các bậc để phù hợp với các mức sử dụng điện khác nhau của các hộ dân với giá điện của các bậc tăng dần (hộ sử dụng điện càng nhiều, không tiết kiệm điện, sử dụng các thiết bị tiêu hao nhiều năng lượng sẽ phải áp dụng giá điện cao hơn).

Ngày 07/04/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện có hiệu lực từ ngày 01/06/2014 (thay thế Quyết định số 268/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 23/02/2011) với các mục tiêu chính sau:

(i) Giảm dần việc bù chéo giá điện giữa các đối tượng sử dụng điện và không bán điện dưới giá thành.

(ii) Tách bạch hoạt động sản xuất kinh doanh điện của doanh nghiệp điện với thực hiện chính sách an sinh – xã hội của Đảng, Nhà nước đối với hộ nghèo, hộ chính sách xã hội thông qua hỗ trợ tiền điện trực tiếp từ ngân sách Nhà nước.

(iii) Biểu giá bán lẻ điện được xây dựng phù hợp theo hướng không quy định quá nhiều bậc thang, qua đó tạo thuận lợi cho người tiêu dùng và cơ quan quản lý theo dõi, áp dụng.

Bộ Công thương cho biết, thực hiện mục tiêu trên, giá bán lẻ điện cho sinh hoạt tiếp tục được thiết kế theo các bậc để phù hợp với các mức sử dụng điện khác nhau của các hộ dân với giá điện của các bậc tăng dần nhằm khuyến khích các hộ dân sử dụng điện hiệu quả, tiết kiệm.

Thực tế áp dụng trong những năm qua cho thấy việc áp dụng giá bán điện sinh hoạt theo các bậc là đơn giản trong áp dụng nhưng vẫn đạt được mục tiêu khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả. Như vậy, việc thiết kế giá bán điện sinh hoạt theo các bậc là phù hợp trong giai đoạn hiện nay.

Bên cạnh đó, kinh nghiệm quốc tế về áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc thang cho thấy, ở hầu hết các nước trên thế giới bao gồm cả các nước phát triển và đang phát triển đều áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt thực hiện theo giá lũy tiến bậc thang (sử dụng điện càng nhiều thì giá điện càng cao).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *