Đô thị Tản Viên Sơn phát triển theo hướng du lịch sinh thái

Hà Nội ban hành Quyết định số 3122/QĐ-UBND, phê duyệt quy hoạch chung đô thị Tản Viên Sơn, tỷ lệ 1/5.000, xã Tản Lĩnh (Ba Vì).

Theo quyết định, quy mô diện tích nghiên cứu quy hoạch đô thị Tản Viên Sơn khoảng 810,20 ha; trong đó diện tích thuộc phạm vi phát triển đô thị khoảng 154,06 ha, diện tích ngoài phạm vi phát triển đô thị khoảng 656,14 ha. Quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 11.000 người, trong đó, dân số trong phạm vi phát triển đô thị khoảng 7.560 người, dân cư ngoài phạm vi phát triển đô thị khoảng 3.440 người.

Phạm vi phát triển đô thị Tản Viên Sơn là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa, thương mại dịch vụ, du lịch, thể dục thể thao… nhằm hình thành trung tâm của khu vực miền núi huyện Ba Vì theo hướng đô thị sinh thái và phát triển bền vững.

khu vực miền núi huyện Ba Vì theo hướng đô thị sinh thái

Bên cạnh đó, quảng bá du lịch, khu thương mại cung cấp các sản phẩm tiểu thủ công nghiệp, hàng nông sản… và dịch vụ, các trung tâm dịch vụ hỗ trợ du lịch, các khu trưng bày và giới thiệu sản phẩm tiểu thủ công nghiệp, các trung tâm khuyến nông, khuyến lâm hỗ trợ về kỹ thuật, cây giống, con giống cho đồng bào miền núi, các trung tâm đào tạo nghề… Hình thành tuyến phố thương mại, dịch vụ du lịch dọc theo tuyến đường trục chính khu vực đáp ứng nhu cầu cho du khách của các điểm du lịch lân cận như hồ Suối Hai, Khu du lịch Ao Vua…

Quy hoạch cũng phát triển các nhóm nhà ở mới kết nối với khu làng xóm hiện có theo hướng xây dựng mật độ thấp, thấp tầng, có kiến trúc phù hợp với đặc trưng khí hậu địa phương và kiến trúc truyền thống. Các khu vực dân cư làng xóm hiện hữu được cải tạo, chỉnh trang, nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ; bảo tồn các di tích lịch sử văn hóa, tôn giáo tín ngưỡng.

Bổ sung hệ thống hạ tầng xã hội, từng bước xây dựng hệ thống nhà trẻ, trường học phù hợp với quá trình đô thị hóa của khu vực, đáp ứng nhu cầu của bản thân khu đô thị và một phần các khu dân cư lân cận. Xây dựng các trường đào tạo nghề, đặc biệt là đào tạo nghề du lịch phục vụ cho hệ thống dịch vụ du lịch trong khu vực và địa phương.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *