Doanh nghiệp thành lập mới ở khu vực nào giảm nhiều nhất

Hoạt động sản xuất kinh doanh của khu vực Tây Nguyên vẫn thể hiện một bức tranh ảm đạm, nhiều khó khăn khiến tỷ lệ doanh nghiệp mới gia nhập thị trường liên tục giảm mạnh trong suốt 7 tháng đầu năm 2015.

Trong suốt 7 tháng đầu năm 2015, Bộ Kế hoạch và đầu tư cho biết, so với cùng kỳ 2014, tình hình doanh nghiệp đăng ký thành lập mới của vùng Tây Nguyên tiếp tục giảm mạnh.

Con số thống kê cho thấy, trong khi các khu vực khác trong cả nước đều có số lượng doanh nghiệp lập mới tăng mạnh thì vùng Tây Nguyên vẫn thể hiện một bức tranh còn nhiều khó khăn khi số lượng doanh nghiệp thành lập mới giảm mạnh với mức giảm hơn 22% so với cùng kỳ 2014.

Đây cũng là khu vực duy nhất có số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm trong 7 tháng đầu năm 2015.

Đồng bằng Sông Hồng là khu vực có lượng doanh nghiệp lập mới tăng ấn tượng nhất với mức tăng 26,3%.

Tiếp đến là vùng Đông Nam Bộ tăng 25,7%, Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung tăng 22,7%.

Trong khi đó, vùng Đồng bằng sông Cửu Long cũng tăng tới 17,6% và Trung du và miền núi phía Bắc tăng 17,2%.

Điều đáng chú ý là, việc lượng doanh nghiệp lập mới của Tây Nguyên giảm mạnh không chỉ mang tính thời điểm, những con số thống kê vào cuối quý I và quý II/2015 vẫn cho thấy thực trạng giảm tương tự.

Theo thống kê của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, tại thời điểm cuối quý II/2015, lượng doanh nghiệp lập mới của vùng Tây Nguyên cũng giảm tới 26,4% so với cùng kỳ 2014.

Trong khi đó, các vùng khác đều tăng trưởng mạnh, mức tăng ấn tượng nhất là Đồng bằng Sông Hồng tăng 26,7% và Đông Nam Bộ tăng 24,7%.

Tương tự, vào cuối quý I/2015, Tây Nguyên là vùng có số doanh nghiệp thành lập mới giảm nhiều nhất tới 45,9%.

Các vùng còn lại đa số đều có số doanh nghiệp thành lập mới tăng, trong đó vùng Đồng bằng Sông Hồng là vùng có tỷ lệ tăng (10,5%) lớn nhất trong cả nước về số lượng doanh nghiệp mới gia nhập thị trường.

Leave a Reply

Your email address will not be published.