Đổi mới chính sách, hổ trợ nhà đầu tư chứng khoán nước ngoài

Thông tư 213 sửa đổi sẽ hướng dẫn cấp mã số mở tài khoản cho nhà đầu tư nước ngoài để giảm bớt thủ tục, hỗ trợ NĐT nước ngoài mở tài khoản nhanh nhất.

Tuần này Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ có văn bản gửi doanh nghiệp niêm yết, công ty đại chúng đề nghị họ chuẩn bị, xác định dần tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài (room), điều chỉnh cho phù hợp với điều lệ công ty mà không cần phải đợi đến khi có Thông tư hướng dẫn.

Ông Vũ Bằng – Chủ tịch UBCK cho biết Bộ Tài chính đang rà soát lại để ban hành cùng lúc với Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 60 một số những văn bản khác, trong đó có sửa đổi Thông tư 213 hướng dẫn cấp mã số mở tài khoản cho nhà đầu tư nước ngoài để giảm bớt thủ tục, hỗ trợ NĐT nước ngoài mở tài khoản nhanh nhất.

Đổi mới chính sách, hổ trợ nhà đầu tư chứng khoán nước ngoài

Mới đây, một doanh nghiệp là Công ty chứng khoán Sài Gòn (mã: SSI) trong buổi gặp gỡ với nhà đầu tư do Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh tổ chức, đã cho biết sẽ sớm đưa ra quyết định tổ chức ĐHCĐ bất thường để đề xuất xin nới room khi được phép. Theo SSI, trong những tuần gần đây, nhiều NĐT nước ngoài đã mua vào cổ phiếu này khiến cho room còn lại của cổ phiếu chỉ có hơn 5%. Đến cuối tháng 7, SSI sẽ họp HĐQT để quyết định liệu có nới room hay không. SSI có thể sẽ là công ty đầu tiên thực hiện điều này.

Trước đó Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết sẽ nhận hồ sơ và thẩm định ngay cho các công ty chứng khoán có nhu cầu tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài (mở room).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *