Đường Xuân Thủy – Hà Nội “tất đất tắc vàng”

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, Vũ Hồng Khanh ký ban hành Quyết định số 2688/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình đường Xuân Thủy đến cống Ma Khay (bổ sung phần mở đường Xuân Thủy), tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy.

Đường Xuân Thủy - Hà Nội "tất đất tắc vàng"

UBND Hà Nội chủ trương mở rộng đường Xuân Thủy. Ảnh minh họa

Theo đó, giá đất ở làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ là:

Các thửa đất ở vị trí 1 đường Xuân Thủy: 67.200.000 đồng/m2;

Các thửa đất ở vị trí 2 đường Xuân Thủy: 37.680.000 đồng/m2;

Các thửa đất ở vị trí 3, 4 đường Xuân Thủy: 30.960.000 đồng/m2.

Với giá bán căn hộ tái định cư, thực hiện theo chính sách giá quy định tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *