FIT chuyển sang HOSE

Năm 2015, F.I.T đặt mục tiêu 251 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, sở hữu chi phối thêm Dược Cửu Long, chuyển niêm yết từ HNX sang HOSE và tăng vốn điều lệ.

Ngày 29/7/2015, Sở GDCK Tp.HCM (HOSE) đã có văn bản chấp thuận niêm yết gần 180 triệu cổ phiếu FIT của CTCP Đầu tư F.I.T. Như vậy, trong thời gian tới đây, cổ phiếu FIT sẽ chính thức chuyển niêm yết từ HNX sang HOSE như Nghị quyết ĐHCĐ thường niên diễn ra đầu năm 2015.

Năm 2015, F.I.T đặt mục tiêu 251 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, sở hữu chi phối thêm Dược Cửu Long, chuyển niêm yết từ HNX sang HOSE và tăng vốn điều lệ.

Đến hết quý I/2015, F.I.T đã hoàn thành gần 50% kế hoạch lợi nhuận cả năm, với lợi nhuận sau thuế là 112 tỷ đồng. Công ty cũng đã hoàn tất kế hoạch sở hữu chi phối Dược Cửu Long trước khi tăng vốn thành công lên gần 1.800 tỷ đồng. Việc chuyển niêm yết cổ phiếu lần này là việc Ban lãnh đạo F.I.T hoàn thành nhiệm vụ thứ 3 mà ĐHCĐ đã thông qua.

Riêng với kế hoạch tăng vốn, trả lời báo chí hồi đầu tháng 7/2015, ông Phan Trung Phương, Chủ tịch HĐQT Công ty cho biết F.I.T tạm thời chưa xem xét kế hoạch tăng vốn lên 3.000 tỷ đồng, mà tập trung cho việc củng cố năng lực kinh doanh của toàn hệ thống, với mục tiêu đảm bảo tối đa khả năng sinh lợi cũng như tính an toàn, bền vững của hệ thống.

Đầu năm 2015, HĐQT Công ty đã ra Nghị quyết về phương hướng kinh doanh, trong đó nhấn mạnh hiệu quả sinh lời trên đồng vốn cổ đông ở mức tối thiểu 17%/năm.

Trong phiên giao dịch ngày hôm qua (29/07), cổ phiếu FIT đã tăng trần với khối lượng tăng vọt lên hơn 5 triệu đơn vị. Tiếp tục trong ngày hôm nay (30/07), cổ phiếu này tiếp tục giữ sắc xanh trong cả phiên giao dịch và đóng cửa tăng hơn 5%.

Leave a Reply

Your email address will not be published.