Gần 15.600 khách hàng được vay gói 30 nghìn tỷ

Theo Ngân hàng Nhà nước tính đến ngày 31/3/2015, có 15.598 khách hàng được ký hợp đồng tín dụng trong gói tín dụng hỗ trợ nhà ở với tổng số tiền cam kết cho vay từ các ngân hàng đạt hơn 12.111 tỷ đồng; chiếm tỷ trọng khoảng 40,37% tổng nguồn vốn dành cho chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ, tăng 25,3% so với 31-12-2014. Giải ngân theo tiến độ đạt 6.884,8 tỷ đồng.

2.8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *