Giá trị sản xuất ngành xây dựng đạt gần 400 nghìn tỷ trong 6 tháng đầu năm

Bộ xây dựng vừa tổ chức họp giao ban đánh giá công tác chỉ đạo điều hành tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2015, chương trình công tác tháng 7 và 6 tháng cuối năm 2015 của Bộ Xây dựng.

Theo đó, Bộ Xây dựng cho biết sáu tháng qua, giá trị sản xuất xây dựng toàn ngành theo giá hiện hành ước đạt 393,8 nghìn tỷ đồng, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2014 (theo giá so sánh năm 2010 ước đạt 313,3 nghìn tỷ đồng, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước).

Tỷ lệ đô thị hóa cả nước tính đến hết tháng 6/2015 đạt khoảng 35,3% (tăng 1,4% so cùng kỳ năm 2014). Tỷ lệ phủ kín quy hoạch chung xây dựng đô thị đạt 100%, tỷ lệ dân đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt 80%, tỷ lệ thất thu nước sạch còn 25,5% (giảm 0,5% so cùng kỳ năm 2014).

Ngành xây dụng 6 tháng đầu năm đạt mức cao

Đến nay, diện tích bình quân về nhà ở đạt khoảng 21,6m2 sàn (tăng 1m2 sàn/người so với cùng kỳ năm 2014). Trong 6 tháng qua, tổng diện tích nhà ở được phát triển ước đạt khoảng 52 triệu m2 sàn, trong đó có khoảng 0,6 triệu m2 nhà ở xã hội.

Bộ xây dựng cũng cho biết 6 tháng đầu năm 2015, hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư của các doanh nghiệp thuộc Bộ có nhiều chuyển biến tích cực, các lĩnh vực chủ yếu như xây lắp, sản xuất công nghiệp, vật liệu xây dựng… có mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2014, với tổng giá trị sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ước đạt 76.466 tỷ đồng, bằng 50,7% kế hoạch năm 2015, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2014.

Cùng với việc đánh giá những kết quả tích cực mà ngành Xây dựng đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2015. Bộ Xây dựng cũng đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm để các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng tập trung thực hiện trong 6 tháng còn lại của năm 2015, đó là: Đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng các văn bản liên quan đến lĩnh vực xây dựng, trọng tâm là xây dựng, ban hành các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng sửa đổi năm 2014, Luật Nhà ở sửa đổi năm 2014, Luật Kinh doanh BĐS sửa đổi năm 2014.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *