Giới thiệu Bộ Nguyên tắc Xây dựng và Quản lý Chỉ số trái phiếu

Nơi ban hành Sở GDCK Hà nội
Loại Văn Bản Quyết định
Số Văn Bản 731/QĐ-SGDHN
Tên Văn Bản Bộ Nguyên tắc Xây dựng và Quản lý Chỉ số trái phiếu
Người ký Tổng Giám đốc Trần Văn Dũng
Ngày đăng tin 30 – 12 – 2014
Nội dung tóm tắt
Ngày 30/12/2014, Tổng Giám đốc Sở Giao dich Chứng khoán Hà Nội đã ký Quyết định ban hành Bộ Nguyên tắc Xây dựng và Quản lý Chỉ số trái phiếu. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 05/01/2015. Chi tiết trong văn bản đính kèm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *