Giới thiệu chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh

Nơi ban hành Chính phủ
Loại Văn Bản Nghị định
Số Văn Bản 42/2015/NĐ-CP
Tên Văn Bản Chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh
Người ký Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày đăng tin 05 – 05 – 2015
Nội dung tóm tắt
Ngày 05/05/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 42/2015/NĐ-CP quy định về chứng khoán phái sinh (CKPS) và thị trường CKPS. Đối tượng áp dụng của Nghị định này là tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia đầu tư CKPS và hoạt động trên thị trường CKPS tại Việt Nam. Tổ chức và cá nhân khác có liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh CKPS và thị trường CKPS tại Việt Nam. Nghị định bao gồm 8 Chương, 44 Điều. Chi tiết trong văn bản đính kèm.
Văn Bản 2015.05.05_Nghi_dinh_42_Chung_khoan_phai_sinh.PDF
VB liên quan

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *