Giới thiệu quy chế Tổ chức và Quản lý giao dịch chứng chỉ quỹ ETF tại Sở GDCK Hà Nội

Nơi ban hành Sở GDCK Hà nội
Loại Văn Bản Quy chế
Số Văn Bản 383/QĐ-SGDHN
Tên Văn Bản Quy chế Tổ chức và Quản lý giao dịch chứng chỉ quỹ ETF tại Sở GDCK Hà Nội
Người ký Tổng Giám đốc Trần Văn Dũng
Ngày đăng tin 16 – 07 – 2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *