Giới thiệu quy trình công bố thông tin và báo cáo đối với thành viên giao dịch trái phiếu Chính phủ tại Sở GDCK Hà Nội

Nơi ban hành Sở GDCK Hà nội
Loại Văn Bản Quyết định
Số Văn Bản 161/QĐ-SGDHN
Tên Văn Bản Quy trình công bố thông tin và báo cáo đối với thành viên giao dịch trái phiếu Chính phủ tại Sở GDCK Hà Nội
Người ký Tổng Giám đốc Trần Văn Dũng
Ngày đăng tin 23 – 03 – 2015
Nội dung tóm tắt
Ngày 23/03/2015, Tổng Giám đốc Sở GDCK Hà Nội đã ký Quyết định số 161/QĐ-SGDHN về việc Ban hành Quy trình Công bố thông tin và báo cáo đối với thành viên giao dịch TPCP tại SGDCKHN. Quyết định này có hiêu lực từ ngày 08/05/2015, thay thế Quyết định số 67/QĐ-SGDHN về việc ban hành Quy trình công bố thông tin và báo cáo đối với thành viên giao dịch TPCP tại SGDCKHN. Chi tiết trong văn bản đính kèm.
Văn Bản 2013.03.23_Quyet_dinh_161_Quy_trinh_CBTT,_bC_doi_voi_thanh_vien.zip

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *